Richard Konkolski představil svou další knihu

Světoznámý mořeplavec (jachtař) Richard Konkolski (nar. 1943 v Bohumíně) se ve středu 20. března 2019 setkal v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě se svými příznivci. Představil jim svou novou knihu nazvanou Galapagy/Začarované ostrovy,  zachycující jeho poznání ostrovních krás a  zajímavostí během plavby kolem světa.  Její křtění bylo jen malou součástí vystoupení mořeplavce před jeho fanoušky, kteří zcela zaplnili prostor studovny. Jádrem akce bylo Konkolského podrobné a strhující vyprávění o jeho životě (hlavně sportovních úspěších), také emigraci  z Československa do Ameriky v r. 1982  a rovněž o oceněních, která získal během své obdivuhodné sportovní kariéry v domácích a především zahraničních soutěžích. Připomněl mimo jiné, že třikrát obeplul zeměkouli na svých malých plachetnicích a vytvořil několik světových rekordů.

Richard Konkolski se také zmínil o nedávném ocenění, které mu letos v březnu udělila porota 21. celopolského setkání cestovatelů, jachtařů a alpinistů v Gdyni, což je svého druhu největší festival v Evropě.

Richard Konkolski se svými obdivovateli

Richard Konkolski v  r. 2014 znovu získal občanství ve své vlasti,  poté se usadil v Dolní Lutyni.  Začal se více věnovat psaní knih o svých odvážných cestách a dřívějších dobrodružstvích na mořích. Na svém autorském kontě má už devatenáct titulů, plánuje další publikace.

Text a Eva Kotarbová