Ke knize Karin Lednické Šikmý kostel

Román Šikmý kostel, dějově zasazený do staré Karviné (dnes Karviná-Doly), karvinské rodačky Karin Lednické si  v současnosti získává pozornost čtenářů a literárních vědců. Příběh autorčina debutu je vystavěn na skutečných událostech. Děj se odehrává od konce 19. st. a obsáhne první dvě dekády století následujícího. Literární teoretička Svatava Urbanová v recenzi ke knize napsala: ,,Autorka si zvolila nelehké téma pro své zacílení. Musela čerpat informace z mnoha dokumentárních archivních zdrojů, neboť městský archiv staré Karviné se nezachoval. Byla nucena objet muzea u nás i v zahraničí, těžit ze životopisných vyprávění zejména pamětnic – hornických vdov, konzultovat fakta s historiky, neboť detaily vyžadovaly přesnost, bylo zapotřebí radit se s jazykovědci. “ Více

Ke knize Očima vidět / Očami vidźeć

Literární historička Svatava Urbanová se ve své recenzi věnuje knize spisovatelky Evy Tvrdé Očima vidět / Očami vidźeć, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Littera Silesia: ,,Literární tvorbu Evy Tvrdé můžeme charakterizovat jako čtenářsky oblíbenou a vyhledávanou zvláště v regionu, kde se autorka narodila a převážně žije. Její prózy jsou zasazeny do důvěrně známého prostoru domova s užší nebo volnější vazbou na rodinné společenské svazky, s nimiž jsou její ženské hrdinky v různé míře propojeny a jimž na základě sdílených tradic rozumí. Většinou se jejím prostřednictvím seznamujeme s pohnutými dějinami Hlučínska, a to prostřednictvím  osudů tamějších žen.Více

Nejen o Josefovi a Boženě

V Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě bude uvedeno literárnědramatické pásmo o manželském a rodinném životě Boženy Němcové, doplněné verši Františka Halase a hudbou. V hlavních rolích manželů Němcových vystoupí Jan Fišar a Markéta Palowská.  Pořad se uskuteční 16. ledna. Začátek v  17 hod. (studovna).

Všichni psi mého života

V těchto dnech se na pulty knihkupectví dostává další kniha prozaika Aleše Dostála, nazvaná Všichni psi mého života.  Je to autobiografická novela, v níž mají významné místo  ,,psi různých ras, povah a věku“. Slavnostní křest knižního titulu proběhne 7. října 2019 od 16 hod. v ostravském Domě knihy.  O uvedení knihy se postarají kmotři: herec Norbert Lichý a básník Jaromír Šlosar. Pokračovat ve čtení „Všichni psi mého života“