Stanislav Drozd všem pro radost – Virstava 2


Ostravský fotograf Stanislav Drozd nabízí k zhlédnutí další svoje fotografie.  Chce jimi udělat radost nejen pravidelným návštěvníkům výstavních síní právě v těchto dnech, kdy hlavním tématem našich rozhovorů je obava z koronaviru, také současná karanténa a její následné dopady na život celé naší společnosti. Pokračovat ve čtení „Stanislav Drozd všem pro radost – Virstava 2“

Ke knize Karin Lednické Šikmý kostel

Román Šikmý kostel, dějově zasazený do staré Karviné (dnes Karviná-Doly), karvinské rodačky Karin Lednické si  v současnosti získává pozornost čtenářů a literárních vědců. Příběh autorčina debutu je vystavěn na skutečných událostech. Děj se odehrává od konce 19. st. a obsáhne první dvě dekády století následujícího. Literární teoretička Svatava Urbanová v recenzi ke knize napsala: ,,Autorka si zvolila nelehké téma pro své zacílení. Musela čerpat informace z mnoha dokumentárních archivních zdrojů, neboť městský archiv staré Karviné se nezachoval. Byla nucena objet muzea u nás i v zahraničí, těžit ze životopisných vyprávění zejména pamětnic – hornických vdov, konzultovat fakta s historiky, neboť detaily vyžadovaly přesnost, bylo zapotřebí radit se s jazykovědci. “ Více

Prezentace ostravských fotografů

Fotoklub Ostrava si výstavou ve Slezskoostravské galerii připomněl 35 let od zahájení činnosti.  Vernisáž proběhla 10. března 2020 za přítomnosti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyly a starosty městského obvodu Slezská Ostrava Richarda Vereše, autorů fotografií a mnoha jejich příznivců.

« 1 z 11 »

Pokračovat ve čtení „Prezentace ostravských fotografů“

Setkání nejen s Niké Richarda Konkolského

Fotografie z vernisáže k expozici Niké se vrátila domů!!!, která se konala 10. března 2020 v Malém světě techniky U6 v Dolních Vítkovicích. Výstava seznamuje veřejnost s životem mořeplavce Richarda Konkolského.  Během vernisáže byla mimo jiné pokřtěna komiksová publikace Rychlé šífy kapitána Richarda Konkolského. Jejím autorem je spisovatel Milan Švihálek spolu s ilustrátorem a grafikem Oldřichem Hyvnarem. Více

« 1 z 6 »

Ke knize Očima vidět / Očami vidźeć

Literární historička Svatava Urbanová se ve své recenzi věnuje knize spisovatelky Evy Tvrdé Očima vidět / Očami vidźeć, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Littera Silesia: ,,Literární tvorbu Evy Tvrdé můžeme charakterizovat jako čtenářsky oblíbenou a vyhledávanou zvláště v regionu, kde se autorka narodila a převážně žije. Její prózy jsou zasazeny do důvěrně známého prostoru domova s užší nebo volnější vazbou na rodinné společenské svazky, s nimiž jsou její ženské hrdinky v různé míře propojeny a jimž na základě sdílených tradic rozumí. Většinou se jejím prostřednictvím seznamujeme s pohnutými dějinami Hlučínska, a to prostřednictvím  osudů tamějších žen.Více

K podpoře uměleckého souboru Bílá holubice

V neděli 1. března začíná akce na podporu integrovaného uměleckého souboru Bílá holubice, do níž se zapojily dvě známé ostravské divadelní scény: Divadlo Petra Bezruče a Komorní scéna Aréna. Odložením svršků do šatny a vhozením obnosu do sbírkové kasičky mohou návštěvníci jejich inscenací přispět na činnost souboru Bílá holubice. Pokračovat ve čtení „K podpoře uměleckého souboru Bílá holubice“