Za docentem Jaroslavem Pleskotem

Ve středu 23. září 2009 zemřel ve věku 85 let literárněvědný bohemista, dlouholetý učitel ostravské Pedagogické fakulty a později docent Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Byl to člověk laskavý, skromný, vstřícný, vynikající učitel a erudovaný literární historik. Na vysoké škole působil od roku 1956 do roku 2000 a tak na něj vzpomíná desítka kolegů a stovka vděčných žáků. Ještě nedávno odevzdal doc. Pleskot nová hesla do Biografického slovníku severovýchodní Moravy a Slezska. Vždy precizně vypracovaná a pregnantně formulová. Teprve při životních rekapitulacích si začneme uvědomovat šíři jeho zájmů, ochotu zapojovat se do kulturní činnost, mnohostrannost v osvětovém působení. Rodák z Veselí nad Moravou, absolvent střední školy ve Strážnici a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obor český jazyk – dějepis), se umístěnkou dostal na severní Moravu, kde nakonec definitivně zakotvil a založil rodinu. Profesně bylo jeho jméno spojeno s Vyšší pedagogickou školou v Opavě, předchůdkyní Pedagogické fakulty v Ostravě. Bydlištěm byl zakotven v Jistebníku. Zde desetiletí vedl místní kroniku a napsal také stručné dějiny obce. Tento přístup byl pro něj příznačný. Tiše se objevil, zapojil se do práce, pomohl, poradil, ale nečekal na díky a rychle, s nenápadným humorem se vytratil.
Pleskotova obsáhlá vědeckovýzkumná činnost zahrnuje zájem o literaturu 17. a 18. století, o život a dílo J. A. Komenského, jemuž věnoval obsáhlou monografii Fulnecké intermezzo J. A. Komenského (1970, anglicky 1972). Připravil edice, například Listové do nebe (1970), napsal pozoruhodnou studii Slezská barokní kultura (1998). Objevné bylo jeho nalezení čtyř lidových divadelních her z Kravařska. Živě se zajímal nejen o starší českou literaturu, o kulturu v regionu, ale také o literaturu pro děti a mládež. Vedle sebe stojí Pleskotovy studie a středověké tvorbě Martina Polona Opavského, studie o školním piaristickém divadle v Příboře a pololidové dramatické tvorbě na Kravařsku, ediční práce věnované třeba Čeňkovi Kramolišovi a Bohumíru Četynovi a třeba učební text Úvod do studia literatury pro mládež (1964, 1971, 1977). Významný byla jeho spolupráce s Ústavem pro regionální studia Ostravské univerzity a podíl na projektu nazvaném Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, jímž svou dlouholetou vědeckou činnost dovršil.

Svatava Urbanová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *