Evangelium podle houslí

Oratorium Evangelium podle houslí, dílo hudebního skladatele Pavla Helebranda, bude uvedeno 2. dubna v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Začátek je stanoven na 19 hodin. Vystoupí Komorní smyčcový orchestr Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia s dirigentem Petrem Šumníkem, cimbálová muzika Hradišťan, sólista Jiří Pavlica, členové mužského a ženského sboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě sbormistryně Lenky Živocké, dále Pěvecké sdružení Klimkovice s uměleckou vedoucí Miroslavou Habustovou, Pěvecký sbor při Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, vedený Janem Spisarem, Pěvecký sbor gymnázia v Olomouci-Hejčíně, dechový soubor Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě umělecké vedoucí Lucie Možné a dětský folklorní soubor Iskérka, vedoucí Jarmila Červenková.


,,Jan Helebrand ve svém libretu čerpal z tradic velikonočních pašijových her. Jeho hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V některých baladách zpívá publikum a účastní se tak na příběhu, který si navzájem vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí, které postupně vyvstávají před našima očima. Duch lidového divadla ožívá v některých výjevech: Ježíš rozmlouvá s ďáblem na poušti, proměňuje vodu ve víno, uzdravuje nemocné. Události jeho života, zprvu plné radosti, posvátnosti a zázraků, se postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho spory a střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia“. (Citace z tisk. zprávy.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *