Ostrava očekává výpadek příjmů

Statutární město Ostrava očekává v letošním roce výpadek rozpočtovaných příjmů ve výši asi 1 mld. Kč (což představuje 12,1 % schváleného rozpočtu). Týká se zejména oblasti daňových a kapitálových příjmů. Při řešení této situace město již přistoupilo k některým úsporným opatřením a další budou realizována do konce roku.

Opatření květen – červenec 2009:

– snížení běžných výdajů odborů Magistrátu města Ostravy o 3 % v celkovém objemu 62 355 000 Kč,

– zapojení volných zdrojů u základního běžného účtu (tzv. přebytku hospodaření roku 2008) ve výši 316 778 000 Kč.

Připravovaná opatření od září 2009:

– snížení neúčelové dotace městským obvodům z rozpočtu SMO o 5 % , což představuje úsporu ve výši 30 639 000 Kč,
– snížení neinvestičních dotací na provoz obchodním společnostem ve výši 5 % (tj. v absolutní částce 61 580 000 Kč),
– snížení kapitálových výdajů o 260 254 000 Kč,
– nenavýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím magistrátu města Ostravy na úhradu mzdových nákladů a navazujících odvodů. Částka ve výši 15 003 000 Kč, která byla blokována v rozpočtové rezervě města bude nově využita na krytí výpadků příjmů SMO.
– snížení běžných výdajů odborů Magistrátu města Ostravy o 2 % v celkovém objemu 41 570 000 Kč,

V souvislosti s realizací výše uvedených opatření bude mít statutární město Ostrava ke krytí výpadků příjmů připravené rozpočtové zdroje v úhrnné výši 788 179 000 Kč.

Rozdíl mezi uvedenými zdroji a výpadkem, který je očekáván, bude pokryt zapojením zůstatku rozpočtových rezerv, mimorozpočtovými příjmy a případně dalším snižováním kapitálových výdajů.

(voj)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *