Paměť Ostravy po čtvrté

Ve středu 5. října proběhla v ústředí Knihovny města Ostravy slavnostní akce, protože se tam konalo křtění nové knihy Paměť Ostravy, kterou vydala právě KMO za finanční podpory statutárního města Ostravy. Jedná se už o čtvrtou vzpomínkovou publikaci se stejným názvem – sborník textů, v nichž senioři zachytili svět svého mládí a produktivního věku, tehdejší morální hodnoty, zásady, pracovní úsilí a mnoho dalšího. V nové Paměti Ostravy se prezentuje 21 autorů. Obsah nastiňují už i názvy některých vyprávění jako: Vzpomínky rockera (Tomáš Cigánek), Historie a současnost mého celoživotního koníčka – fotografování (Stanislav Drozd), Čtvrt století v socialismu a pak (Eva Chudejová), Paměti máničky, nyní již bohužel bez vlasů (Jan Král), Když železo ještě teklo (Josef Luňáček), Seniorské hnutí po roce 1989 a jeho počátky v Ostravě (Anna Pinterová) nebo Moje koksovny (Karel Sýkora). Příspěvek s názvem Ze vzpomínek Ericha Müllera a jeho dcery Mileny Slaninové (Erich Müller) připomíná tragické osudy Židů z Ostravska. O sběr vzpomínkového materiálu se také tentokrát postarala Mgr. Jaroslava Burešová, pracovnice Knihovny města Ostravy.

Úvodní slovo ke knize napsala literární historička, prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., z Ostravské univerzity. Podtrhla v něm mimo jiné, že všechny již vydané publikace pod názvem Paměť Ostravy jsou unikátním zdrojem informací o minulosti a stávají se cenným materiálem pro výzkumné práce vědců v širší oblasti společenských věd.
Během programu křtění knihy vystoupili žáci Základní umělecké školy Edvarda Runda, Slezská Ostrava, se svou učitelkou, a kmotrou se stala novinářka Scarlett Wilková (třetí foto v pravém sloupci, kde je s prof. S. Urbanovou).