O Boženě Němcové v ostravské vědecké knihovně

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě organizuje přednášku s názvem Božena Němcová – očima současníků. Uskuteční se 25. 5. od 16.30 hod. Vystoupí PhDr. Dalibor Dobiáš, PhD., z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR v Praze. Přednášející se zaměří na obraz Němcové jako idealizované,  emancipující se vlastenky a ženy, dále na ohlas jejího díla v kritikách a dalších dokumentech. K uvedené přednášce se bude pojit i výstava Božena Němcová – Osobnost – Dílo – Mýtus. Ta bude  umístěna ve studovně knihovny až do konce srpna.