Výstava Literární paměť regionu 1918-2018

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Literarnipamet.jpg.

Výstava Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, osobnosti, místa) bude zahájena 8. září 2021 v 17 hodin, a to v Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea Opava.  

,,Akce je součástí řešení projektu Ministerstva kultury ČR s názvem Literární obraz regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, instituce, místa, texty (NAKI II, DG20P02OVV020).
Název výstavy zdůrazňuje naše přesvědčení, že literární texty uchovávají jedinečnou podobu regionu, že jednání a promluvy postav a lyrických mluvčích uchovávají záznamy, nad nimiž lze přemýšlet o způsobech ztotožňování se s místem (s jeho přírodním a civilizačním charakterem), o regionálně identifikačních postojích, jež jsou reakcí na dějinné události.
Výstava vychází z národopisného, etnografického, folkloristického základu, postupuje od rurálního k industriálnímu, od minulého k přítomnému, často navzdory politickým a administrativním proměnám. K formování a zachování literární a kulturní paměti přispívá nejen naléhavost tématu, ale rovněž estetická kvalita, rytmus, melodie, umělecký obraz, příběh, jazyk symbolů, metafora, neopakovatelnost autorského uměleckého výrazu.“ (citace z pozvánky)