Svatava Urbanová: Konfigurace – Figury a figurace II.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je KonfiguraceII.jpg.Literární historička a teoretička Svatava Urbanová se zabývá dějinami moderní české literatury, literaturou pro děti a mládež, regionální literaturou, kulturou a uměním, sociologií literatury. Působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Publikuje doma i v zahraničí. Je také autorkou knihy Konfigurace – Figury a figurace II. Ta vznikla na základě analýz a interpretací vybraných děl ze současné české knižní produkce (soustředěná pozornost je v ní věnována obrazovému narativu). Publikaci vydala v roce 2021 Prešovská univerzita v Prešově. Titul Konfigurace – Figury a figurace II. postihuje knihy pro děti i pro tzv. mladé dospělé. Figury jsou chápany ve smyslu zobrazených postav, figurace zahrnují vztahy mezi postavami a konfigurace se vztahují k ději, významům a funkcím. Publikace obsahuje reflexi obrazového ztvárnění biografií významných osobností, jakými jsou Franz Kafka, Antoine de Saint-Exypéry, Emil Zátopek aj. Možná překvapí existence třídílného komiksu o životě Romů a romské identitě, který vznikl na základě výsledků sociologického výzkumu.

Nová monografie navazuje na publikaci Figury a figurace. Studie o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech, která vyšla v roce 2010.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Urbanova.jpg.Svatava Urbanová mimo jiné zaujala odbornou veřejnost titulem S holokaustem za zády (Téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež po roce 1989),  který vyšel v roce 2018. Podílela se na vzniku dílčích kapitol v akademických Dějinách české literatury 1945–1989, I–IV (red. P. Janoušek, 2007, 2008). V Dejinách slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 (red. Z. Stanislavová, 2010) věnovala pozornost česko-slovenským vztahům. Je také autorkou mnoha vysokoškolských příruček a kompendií, nesčetných hesel slovníkového a encyklopedického typu, rovněž editorkou dvou obsáhlých mezioborových kolektivních monografií Valašsko – historie a kultura I., II. (2014; 2019).

Rozhlasový pořad Akcent (16. února 2021)
Rozhlasový pořad Akcent (22. února 2021)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.