Nová kniha bohemisty Libora Martinka

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Kubisz1.jpg.Literární historik a teoretik, pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě Libor Martinek, který obdržel již několik ocenění za rozvoj česko-polských literárních a kulturních kontaktů, napsal další odbornou knihu. Nazval ji Pawel Kubisz, Monografie. Publikace je výsledkem jeho literárněvědné práce, jejímž cílem bylo přiblížit významného spisovatele, básníka a aktivistu polské menšiny žijící na Těšínsku. Vydalo ji vratislavské nakladatelství ATUT, a to v prosinci roku 2020.

Libor Martinek v úvodu knihy napsal: ,,Publikace Paweł Kubisz, Monografie je věnována těšínskému básníkovi, prozaikovi, dramatikovi, překladateli, publicistovi, redaktorovi a neúnavném organizátorovi i komentátorovi uměleckého života v regionu, jenž bývá často označován za barda polského lidu na českém Těšínsku. Šlo o osobu s dramatickým osudem, jejíž životní postoje bychom mohli označit jako buřičské.“

 

Poznámka: V roce 2018 vyšla ve Vratislavi Martinkova kniha Wilhelm Przeczek, Monografie. V ní postihuje osobnost a tvorbu tohoto pedagoga, novináře, básníka, prozaika, publicisty, překladatele, dramatika, režiséra i herce, který byl v Československu v období normalizace na indexu. Jeho sbírky a výbory z Przeczkovy poezie vycházely převážně v Polsku. V roce 1990 se dočkal společenské i profesní rehabilitace.

Vloženo 6. 1. 2021