Ke knize Karin Lednické Šikmý kostel

Román Šikmý kostel, dějově zasazený do staré Karviné (dnes Karviná-Doly), karvinské rodačky Karin Lednické si  v současnosti získává pozornost čtenářů a literárních vědců. Příběh autorčina debutu je vystavěn na skutečných událostech. Děj se odehrává od konce 19. st. a obsáhne první dvě dekády století následujícího. Literární teoretička Svatava Urbanová v recenzi ke knize napsala: ,,Autorka si zvolila nelehké téma pro své zacílení. Musela čerpat informace z mnoha dokumentárních archivních zdrojů, neboť městský archiv staré Karviné se nezachoval. Byla nucena objet muzea u nás i v zahraničí, těžit ze životopisných vyprávění zejména pamětnic – hornických vdov, konzultovat fakta s historiky, neboť detaily vyžadovaly přesnost, bylo zapotřebí radit se s jazykovědci. “ Více