Ke knize Očima vidět / Očami vidźeć

Literární historička Svatava Urbanová se ve své recenzi věnuje knize spisovatelky Evy Tvrdé Očima vidět / Očami vidźeć, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Littera Silesia: ,,Literární tvorbu Evy Tvrdé můžeme charakterizovat jako čtenářsky oblíbenou a vyhledávanou zvláště v regionu, kde se autorka narodila a převážně žije. Její prózy jsou zasazeny do důvěrně známého prostoru domova s užší nebo volnější vazbou na rodinné společenské svazky, s nimiž jsou její ženské hrdinky v různé míře propojeny a jimž na základě sdílených tradic rozumí. Většinou se jejím prostřednictvím seznamujeme s pohnutými dějinami Hlučínska, a to prostřednictvím  osudů tamějších žen.Více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *