Ostravští radní chtějí využít úvěr Evropské investiční banky

Rada města odsouhlasila další projekty, na které chce využít úvěr z Evropské investiční banky. V prosinci minulého roku statutární město Ostrava uzavřelo s EIB smlouvu o financování, na základě které může v letech 2009 – 2013 čerpat úvěr až do výše 3 miliardy korun a použít ho na spolufinancování realizovaných investičních projektů. Úvěrování je ze strany Evropské investiční banky přísně účelové – tzn., že prostředky lze použít pouze na projekty předem schválené bankou a současně zejména na projekty spolufinancované z fondů EU.

K financování z úvěru bylo doposud bankou schváleno 52 projektů. Protože město hodlá použít úvěrové prostředky i na jiné významné investiční projekty, byl příslušnými odbory magistrátu vypracován seznam dalších 45 projektů, který projednala rada města na svém mimořádném jednání dne 7.července 2009. Uvedený seznam tvoří zejména projekty ze schváleného rozpočtu města na letošní rok, projekty připravované k zahájení v roce 2010 a rovněž projekty jednotlivých městských obvodů a organizací zřízených městem. Konkrétně byly do seznamu zařazeny např. dostavba plošné kanalizace, výstavba nového fotbalového stadionu, rekonstrukce městského stadionu ve Vítkovicích, průmyslová zóna Mošnov – technická infrastruktura, rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, rekonstrukce budovy divadla Petra Bezruče, výstavba mimoúrovňové křižovatky Rudná – Závodní, výstavba Komunitního centra Mariánské Hory a řada dalších.

„Jednotlivé projekty budou nyní zaslány k posouzení Evropské investiční bance a v případě schválení ze strany banky může být úvěr použit na úhradu finančního podílu města, maximálně však do výše 50% celkových nákladů každého z projektů,“ řekl k tomuto tématu náměstek primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý.

(bi)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *