Vědecká knihovna nabízí Sametové putování

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě nabízí všem zájemcům program nazvaný Sametové putování, kterým připomene revoluci v Československu, jež proběhla v roce  1989, i některé starší významné historické události.

Již od počátku listopadu je ve vestibulu uvedené knihovny k vidění výstavka publikací o listopadových událostech  r. 1989 a významných osobnostech, které se v nich angažovaly.

Ve středu 6. listopadu v 16 hod. proběhne vernisáž výstavy, jež ,,očima“ dobových novin a časopisů ukáže, čím tehdy lidé žili, jak se bavili a co je zajímalo. Od 16.30 hodin si pak zájemci mohou vyslechnout přednášku nazvanou Ostrava a sametová revoluce, vystoupí kronikář Archivu města Ostravy Martin Juřica.

Následující středu 13.  11. od 16.30 přiblíží kronikář městského obvodu Ostrava-Jih  Petr Přendík dějiny Ostravy v širších souvislostech, a sice od roku 1968 do současnosti. Jeho přednáška nazvaná Jak jsme žili a žijeme: před sametem i po něm  bude zaměřena na změnu režimu a nastíní porevoluční vývoj města.

Všichni, kdo se zúčastní vernisáže nebo přednášek, obdrží jako dárek Sametové listy – tematický občasník Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.