Měsíc autorského čtení v Ostravě

Nová komorní scéna Dvanáctka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, která se nachází v komplexu budov Divadla Jiřího Myrona, je od 2. července místem konání mezinárodního literárního festivalu Měsíc autorského čtení (MAČ).  Tato významná kulturní akce probíhá denně od 1. červencem do 4. srpna v Brně, Košicích, Ostravě, Wrocławi a Lvově.

MAČ je největší středoevropský literární festival. Vznikl v roce  2000 v Brně (kde bývá pravidelně zahájen 1. července) a během následujících let  se rozšířil do dalších měst (v  r.  2011 do Ostravy). Jeho program má dvě linie: domácí, v níž vystupují autoři pořadatelských zemí, a v druhé se prezentuje literatura státu,  který je v daném roce čestným hostem.  V tomto 20. ročníku je to Rumunsko. Na festivalu tedy letos vystoupí nejlepší rumunští autoři, například básnířka Ana Blandiana, jejíž dílo bylo přeloženo do šestadvaceti jazyků.

Měsíc autorského čtení probíhá s finanční podporou statutárního města Brna, statutárního města Ostrava, Ministerstva kultury ČR, Rumunského kulturního institutu v Praze, Státního fondu kultury České republiky, Jihomoravského kraje. Byl podpořen rovněž z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Program v Ostravě