Přednáška Ivy Málkové: František Hrubín

Další z cyklu přednášek pro seniory a veřejnost se bude věnovat osobnosti Františka Hrubína. Iva Málková, literární historička a prorektorka pro studium Ostravské univerzity představí veřejnosti tuto významnou osobnost české kultury v souvislosti s jejím projektem, který se jmenuje Tvůrčí osobnost Františka Hrubína a jehož výsledkem bude knižní publikace. Kniha se bude věnovat novým poznatkům v bádání o tomto básníkovi a nové informace budou čerpány rovněž z Hrubínovy pozůstalosti, kterou Iva Málková nyní zpracovává. Přednáška se uskuteční 18. 6. v 16 hod. v ostravském klubu Fiducia

Iva Málková se profesně věnuje českým literárním dějinám zejména 20. století, je spoluautorkou Literárního slovníku severní Moravy a Slezska (1945-2000), knih Hledání Viléma Závady : tvůrčí cesty zvláště po roce 1945, Osobnost a dílo Viléma Závady v bibliografických datech, pro Českou knižnici edičně připravila knihu Vilém Závada, jež představuje první čtyři sbírky z dvacátých a třicátých let 20. století.

Tuto akci podpořili: Statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury, Nadace OKD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *