Dialogy Ivy Procházkové – monografie Svatavy Urbanové

Před nedávnem vydala Ostravská univerzita monografii literární historičky Svatavy Urbanové, nazvanou Dialogy Ivy Procházkové.

,,Monografie Dialogy Ivy Procházkové je vyústěním mnohaletého badatelského zájmu Svatavy Urbanové o dílo prozaičky, dramatičky a scenáristky Ivy Procházkové. Sledují se v ní všechny autorčiny prozaické práce, jak byly vydávány v chronologickém sledu, a to bez ohledu na to, zda poprvé spatřily světlo světa v českém nebo německém jazyce, zda byly přijímány v domácím nebo zahraničním prostředí, jsou-li určeny dětem, dospívajícím nebo dospělým. Napříč monografií se osvětluje povaha autorčiny fikce, její přesahy do snového, fantaskního a imaginárního světa, zmiňuje se způsob vyprávění, uspořádání v prostoru a čase, typy postav, tematické a motivické paralely. Stranou nezůstává ani otázka, proč jsou knihy pro děti a mládež Ivy Procházkové mezinárodně příznivě přijímány a oceňovány. Monografie na mnoha místech vyjevuje řadu podstatných znaků současné literatury pro děti a mládež.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *