Sbírka Kameny (Profil Ostrava  1981)

 

 

Kameny

 

Oči mé oči mé

žhavé kameny

do vás napadaly

 

ještě

jsem nebyla

(jen matka tušila)

 

oči mé oči mé

černé kameny

do vás napadaly

 

když

mě povila

(já jen tušila)

 

pulsují

v mé bílé dlani

(nepálí nečerní)

 

a my jsme

oči mé očí mé

rádi ukamenování

 


 

* * *

 

Má město má

má svou melodii

 

jako by bubny

a činely zněly

a z rána

 

skřivánčí housle

 

Má město mé

má svou melodii

 

noc od noci

a nikdy neumlká …


 

 

Šediváci

 

U nás jsou na obloze

šediváci

a žádné ovečky bílé

 

u komínů netrpělivě

přehrabují

 

a sedláři dole denně

je chystají

 

na cestu

 


Černý mrak

 

Vidím tě očima

v nichž dětství zapomnělo

třpytivá zrcadla

avšak ty jsi mé město

i kruté

 

jinak bys nezasypalo

jinak bys nezalilo

v dolech

k černému kameni hrudníky

přitisknuté

 

jinak bys ohněm svým

k obloze nevyslalo

z krve člověka

stvořený mrak

a pak

 

do mé bolesti

do mého pohrdání ty město

kruté

zas obdiv k záři

vycházející

z vítkovické hutě

 

 


Vzpomínka

 

Až listí napadne

a potřísní zem

i hlady budou

celé zlaté

a rubínové

 

a moje slova

začnou klopýtat

a možná

se vůbec neosmělí

 

jen vzpomínka

na ženy

s bandaskami

cestou k hutím

 

proťatá zvoněním

tramvaje

se znovu zatne

 

 


Trápení

 

Dnes podzimně chutná

mé trápení

a oči zneklidňuje

 

slunce zeleň stromům

do žlutava

zapaluje

i moje trápení

 

já vím každým rokem

mé město vchází

k teskné šedi

 

každým rokem

mi před očima zmírá

a v listech cítím

tlení

 

mé trápení

podzimkově každodenní

 

 


Slibování

 

Už k mému městu

podzim

vane

jantar lesních

cest

 

a vábničku větru

vranám

od pozamykaných

polí

 

už k mému městu

ke komínům

zimní slibování

v záplatách

mlhy

 

 

 

Přijeli odjeli

 

Přijeli z daleka

z dřevěných baráků

zazněly písně

a každý den

na harmoniku hrál

jiný

Přijeli z daleka

za nehty plno špíny

a mnozí znali jen

třímat opratě

a hyjé hyjé

křičet do doliny

a u nás kopali

u tratě

ve žluté celině

jako by chtěli

vyvrátit zem

přijeli a za týden

po první výplatě po první láhvi rumu

k horám spěchali

domů

a pak tu najednou

štíhlými komíny

k obloze vzpínala se

nová huť

přijeli odjeli

šťastní či nešťastní

byli

 

bůh suď

 


 

Stromořadí

 

Jak pevné kmeny

stromů

stojí tu řada

komínů

 

a

já se opírám

kdykoliv očima

projdu

 

a

pod drsnou kůrou

cítím

 

proudit mízu

 

 


Sněžení

 

Na Ostravu sněží

 

a všichni se ptají

jaká bude asi tahle

zima

 

Na Ostravu sněží

 

a já si vzpomínám

pokaždé jako by vyšla

ze zápecí

 

nebo v havířských

botách

 


 

Zkamenění

 

 

Stínají minulost

 

havíři v starých

koloniích

 

každý tu svou drsně

stíná

ve slovech

 

a očím se stýská

po hlubinách

v zemi

 

v očích prach sedá

a strach

 

ze zkamenění

 


 

In memoriam

 

Vaše jména vytesali

do žulových pomníků

ale kosti

jak ty z dávných ještěrů

hloubí otisky

 

tak se denně blížíte

k věčnosti

než vás jednou najdou

než vás vydolují

a v navršených tunách uhlí

objeví obrys

lidské ruky

 

jen vaši úzkost

tu při níž roztrhly se plíce

jak každou bolest

nikdo druhý

neobjeví

 

 


 

Milenci

 

Tam kde žiji

je země africká milenka

s malými mořskými oky

na zádech

Muži ji denně

obnažují

 

Ne … vydechne

a jim to bubnuje v plících

kyslíku je málo

Ne … šlehne nebezpečí

jak v lásce

když milenci po hranách snů

vcházejí k sobě

Ne! … před námi jsou plameny

 

ale oni až do hloubky

k závrati

musí

 


 

Otisky

 

Vtiskni se do ne

jak přesličkové

větévky

v tropických časech

do zrání

černého kamene

 

vždyť

jenom tahle chvíle

je bezpamětí

 

 


 

Pěšina

 

Na haldě

vonívala kořalka

můj děda

se v ní ztrácel

cestou domů

 

a zpíval a zpíval

 

žhavý kůň

z hutí vzlétl

a zapřáhl krajinu

až noc chutnala pozdním

polednem

 

a on zpíval a zpíval

Chodívám

jeho pěšinou

když bujný hřebec

oblétá město

 

a na temni hory

trhám rmen

 


Dědovo létání

 

I mne naučil létat

nízko nad zemí

z dětské výšky

byla jsem

splašená radostí

ze závratného letu

 

a ruku v jeho drsné

 

před těžní věží

roztočila jsem

černé slunce na obloze

a ono mne sežehlo

uhelným

prachem

 

Až tak vysoko spolu

jsme se vznášeli

že sežehlá jsem

hluboko

 

hluboko

 

 


Dědovo odprošování

 

Viděl jsem jeho ruce

odprošovat obilí

za sebe

i za mne

pohybem klas od klasu

vzrušenějším

a

z komínů na obzoru

jako by vylétla hejna

nedočkavých

vran

 

Viděla jsem jeho ústa

odprošovat obilí

za sebe

i za mne

dásněmi laskat loňské

odpuštění

a

potom pospíchat k městu

přihodit

v dravou oranžovou

líheň

za sebe

i za mne

 

 


Teď pod kamenem

 

Míval nahořklý dech

 

a já

v něm cítila

hanáckou zem

 

nažloutlou a do hněda

 

jako by ji

denně ze svého půllitru

upíjel

 

a z koutku úst

mu také zasvítila

zjinovatělá a pod sněhem

 

při prvním doušku

 

a za posledním

sevřel pěsti ohněm

u pecí okorané

 

a já

cítila hanáckou zem

teď pod kamenem

teď pod křížem

 

 


 

Babička

 

 

Jednou mi podala

klubíčko

příze

 

niť jsem zadrhla

v každém slově

u písmena r

 

pak bavlněné vločky

v jejím

klíně

 

mi zasvitly jistotou

pro niž více

než prsty

 

si rozedereš

 

 

Babiččina přikázání

 

 

Kolik mi dala přikázání

a mnohá

tichá jak šumění

mořských vod

po nichž jen tušíc

kráčím

 

k večeru

její ruka už zemdlená

krájela chléb

a jako

když s láskou sypeme

kuřátkům

 

natáhla se ke mně

 

Kolik mi dala přikázání

a mnohá

ve mně zatím sní

až jednou má dlaň

též sypat

 

začne

 

 


Maminko

 

 

Netušíš

že vlasy mi voní

nocí

a polibky

možná také slaně

co z uhlí

zbylo

vítr roznáší

a padá na ně

 

netušíš

že kolena se mi

chvějí

jak bílá niť

co přibližuješ k slze

jehly

a já dnes poznala

stesk

břeh k lásce

přilehlý

 

 

 

K nevidění

 

Tvé putování

neskončí s podzimem

 

to budeš jenom

k nevidění

k nedotýkání

 

jak pramenitá voda

skytá v mechu

 

pod rozkvétajícími

lodyhami

 

 


Ticho

 

Tvá slova

kladu si do ticha samoty

 

a není prázdné to ticho

 

je jako při nadechnutí

skřivana

 

a před jitřením

 

 

 

Zpaměti

 

 

Touhy

koníčkové moji

splašení

Kam spěcháme

šumí osení

 

Jedeme

za vůní matčina

objetí

Přelstíme čas

 

známe ji zpaměti

 


Studny

 

Už neslyšet

váš hlas

a přece piji

z vašich

tůní

je to hodokvas

je to spočívat

na výsluní

Už neslyšet

váš hlas

a přece mluvíte

ke mně

řečí kamenů

které

zaoblil čas

a tíhou

jak těžknete

ve mně

Už neslyšet

váš hlas

zatím já

kámen bludný

každý den

na cestách

hledám dno

 

studny

 

 

Tvary

 

 

Oblá jsou těla žen

dychtivě muži

konečky prstů

obnažují

tvary

 

tak dychtivě

jako když hladí

jizvy

zcelené autogenem

na hladké

oceli

 

 

Nenávratno

 

Možná

že vzpomeneš na léto

 

kdy naposled

stavěli jsme tunel

z písku

vlakům na konec světa

 

možná

že vzpomeneš na léto

 

kdy náš dvůr

rozhoupán mou dívčí

chůzi

potemněl v tvých očích

 

a tys

najednou zůstal sám

výpravčí

ze stanice

 

N e n a v r a t n o

 

 


Až u trati

 

Až u trati

našels mi na rtech

jeřabiny

a na tváři

černé sněžení

 

až u trati

po níž

vláček z hutí

stařecky odfukoval

 

počkejte ještě

počkejte ještě

 

 

Ohnivák

 

Do dlaní chtěli jsme

jiskřící lávu

nabírat

 

zrána zatékala až

k Ostravici

 

jako by peří

poztrácel Ohnivák

 

a za nocí

z ní padaly hvězdy

 

ani jsme si tolik

nestačili

přát

 

 


Křehkosti

 

Jsme jako ze železa

které ještě

nezkujnili

 

příliš

křehcí pro samotu

 

a jenom den je výheň

z níž pyšně

vytékáme

 

do noci

rozpadnou se tísní

 

 


Smíření

 

Na tichá smíření

našich těl

neslyšně padá

déšť

 

kde se v nás

vzal

ten stesk

mlčenlivá choroba

 

kdy se slova

pomalu vyplavují

jenom

 

z mé a tvé kůže

 

 


Přibližování

 

Z jara

 

za městem nakrojená

pole

tisknou se k obzoru

 

a blízko je všude

do krajiny

pod čistou oblohou

 

a blíže k srdcím

 

 


Loučení

 

Už nikdy neuvidím

paseky

zkropené sluncem

takové

jako dnes

 

tvé paže rozhozeny

v žhnoucí

vývrati

 

a proto

se s každým dnem

loučím

s každou minutou

 

v níž mělknou naše

stopy

a slova mizí

v nepaměti

 

a v paměti

tak málo

jako na podzimním

poli

nesesbíraných klásků

 

 


Plavíš se mou krví

 

Už jsi mou lásku dávno

ochutnal

a bylo jí

dost

 

sladké

až k trnutí v kolenou

bláznivé

v zadrhujícím se

dechu

 

už ses rozhostil

ve mně

a plavíš se

mou krví

 


 

Rozedním noc

 

Dotýkej se mne

jako studánky z jara

a dychtivě

pij

 

až všechnu svou horkost

vydechneš

do mé

kůže

 

ve světle lampy

se zatřpytím

tolik

bílá

 

až rozedním noc

 

 


Dopis

 

Dotýkám se města

unavenou chůzí

a rukama

které zebou

(bez tebe

a slunečných

svítání)

 

Dotýkám se města

a nevyslovenými

slovy

prosím tváře lidí

(jako tvůj pohled

na rozloučenou)

 

aby zas ke mně vzhlédly

a tichou poštou

úsměvu

nalepily známku

na dopis

napsaný

 

pro mne

 


 

Ozvěna

 

Zas slunce na stráních

seje

a sklízím z tvých vlasů

teplou

chuť léta

a

přece jsem zapomněla

loňské

sluncebraní

jak ses roztekl v mých

ústech

a hluboko hrdlem

padal

a

přece jsem zapomněla

chvění slavíka

jak v hrudi ti tepal

i mým dechem

jako by vzlétnout chtěl

a bál se

a bál se ozvěny

 

co jednou bude vracet

 

 

Jednou

 

Jednou už na město

nepohlédnu

a řeka jiným donese

čpavou vůni

splavené střepy hor

zeleň tůní

kam jsme kdysi chodívali

 

Beskyde Beskyde

 

dva k lásce zralí

a ústy co chtěla pít

i jarní oblohu

těhotenství třešní

huť hlohů

až první svátek měla

 

bílá dychtivá těla

 


 

Najdu si tě

 

Jednou si tě najdu

písni

i po létech

ztěžklá jak jabloň

na podzim

najdu si tě

 

možná že v ranním

pozdvižení

ptáků

v tlukotu dětského

srdce

i v slzách

kterými bolest

rozezní

ticho

znovu si tě najdu

 

a má slova

jako rozpukané

pupeny

o věčnosti zrání

 

vypoví

 


 

Dýchám tě

 

Dýchám tě země

 

a opět klíčíš

v zahradách

 

jako láska

na srdce

jarní tlučeš

 

Dýchám tě země

 

topánky zdírám

hlubinám

práh

 

nad jizvami cest

ve mně

 

rozsvěcuješ

 

 


 

Hvězda

 

Až mne budeš drtit

ve svalech

nevzejde ve vesmíru hvězda

(jednou se prý tohle stalo)

 

jenom země pode mnou

až ke kořínkům trav černá

se neznatelně pootočí

(tak jako ty teď v mém břichu)

 

a já zaplanu hnědnoucími

kapkami krve

plasmou rodící se planety

(ještě bezejmenné to budeš ty)

 

na zemi vzešlá hvězda

 


 

Naposled ještě

(malíři Karlu Harudovi)

 

Zas podzim

posvětil kraj

v mých očích

předtuchou

smrti i zrání

 

až já listem

budu

tím k opadání

buď srdce mé

naposled ještě

 

v barvě železa

 


 

Stín

 

Najdu-li někoho

kdo moje slova

v paměti

pozamyká

 

vyrostu ze sebe

a jako strom

vzpřímím se

na slunci

 

Najdu-li někoho

dotknu se oblohy

a stínem

pevněji

 

země

 

 

 

Světy které neprojdem

 

Nad poli

obloha šátek z hvězd

ani nad městem

je nespočítám

 

jsou světy

které neprojdem

a proč je

denně vítám

 

naděje nedospaných

spánků

hořké za ranního

šera

 

večer se k šátku

přimykám

abych doletěla

 


 

Chvění

 

Vysoko nad Ostravicí

bílý racek

stál

 

jako by

také se bál míjení

času

 

na místě tělo chvělo se

v oranžovějícím

prostoru

 

vzhůru bylo daleko

daleko

k říčnímu výmolu

 

jako by

také se ptal co zbude z nás

i z kamene

 

a proto

nemířil dál chvěl se

a chvěl

 

za ním jazyky plamene

 

 


Antracity

 

Jednou též steču

průlinami

země

 

splavená rosou

do jisker

antracitu

 

a vzácné sloje

vzepnou se

i ze mne

 

než nad městem

na šedivém

oři

 

znovu vydechnu