Seznamte se blíže s Lucynou Waszkovou

Básnířka a překladatelka Lucyna Waszková, rozená Przeczková, se narodila 12. listopadu 1964 v Třinci. Vystudovala Gymnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně a vychovatelství na PdF UP v Olomouci. Působila jako učitelka v Jablunkově a jako učitelka mateřské školy v Mostech u Jablunkova, v současnosti je vedoucí vychovatelkou na Základní škole s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně. Pochází z rodiny spisovatele Wilhelma Przeczka, literární tvorbou se zabývá i její bratr – básník, prozaik a aforista Lech Przeczek. Více.

Čisté vody pramen, nová kniha Richarda Sobotky

Čisté vody pramen vytryskl dne 23. července 2009 v 16 hodin v Janáčkově síni Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí. Jde o životní příběh Františky Pituchové (1928), básnířky, lidové vypravěčky a výtvarnice. Původní záměr spisovatele Richarda Sobotky napsat o známé a oblíbené tětce Fance článek či rozhovor vyústil v napsání poutavé a obsažné knihy. Pokračovat ve čtení „Čisté vody pramen, nová kniha Richarda Sobotky“

Soutěž Rožnovský fejeton 2009

16. ročník mezinárodní literární soutěže Rožnovský fejeton je otevřený pro všechny bez ohledu na národnost, státní příslušnost nebo členství ve spisovatelských organizacích. Fejetony jsou tematicky neomezené. Přijímají se nejvýše 2 fejetony od jednoho autora, každý v rozsahu do 45 řádků. Soutěžní práce je zapotřebí zaslat v pěti vyhotoveních v tištěné podobě na adresu: T klub – kulturní agentura, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Pokračovat ve čtení „Soutěž Rožnovský fejeton 2009“

Přednáška Ivy Málkové: František Hrubín

Další z cyklu přednášek pro seniory a veřejnost se bude věnovat osobnosti Františka Hrubína. Iva Málková, literární historička a prorektorka pro studium Ostravské univerzity představí veřejnosti tuto významnou osobnost české kultury v souvislosti s jejím projektem, který se jmenuje Tvůrčí osobnost Františka Hrubína a jehož výsledkem bude knižní publikace. Kniha se bude věnovat novým poznatkům v bádání o tomto básníkovi a nové informace budou čerpány rovněž z Hrubínovy pozůstalosti, kterou Iva Málková nyní zpracovává. Přednáška se uskuteční 18. 6. v 16 hod. v ostravském klubu Fiducia Pokračovat ve čtení „Přednáška Ivy Málkové: František Hrubín“

Ohlédnutí za setkáním spisovatelů v Českém Těšíně

Ve dnech 5. až 7. června 2009 se v Českém Těšíně konalo setkání spisovatelů a literárních teoretiků. Přijeli hosté z Polska, Slovenska, Německa a různých míst České republiky, aby představili svou tvorbu a zúčastnili se odborné konference. Součástí akce, která byla doprovodným programem XX. mezinárodního divadelního festivalu Na hranici a konala se pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase, organizovala Obec spisovatelů Praha ve spolupráci s Českým PEN klubem a Městskou knihovnou v Českém Těšíně. Více