K výstavě Daniel Balabán / Nejasná poselství

Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá komentovanou prohlídku k výstavě Daniel Balabán / Nejasná poselství, a to v úterý 28. června v 17 hodin v Domě umění (Jurečkova 9, Moravská Ostrava). Výstavou zájemce provede výtvarník Daniel Balabán. Další komentovaná prohlídka za účasti autora proběhne 30. srpna. Pokračovat ve čtení „K výstavě Daniel Balabán / Nejasná poselství“

Pel-mel v Domě u šraněk

Dne 28. 6. 2016 proběhne v Domě u šraněk v Ostravě-Vítkovicích vernisáž výstavy s názvem „PEL-MEL III.“ Tato výstavní akce mapuje galerijní rok za období září 2015 až červen 2016. Vernisáž začíná v 18 hodin.

Seznámení s historií vítkovického kostela a farnosti

Městský obvod Vítkovice, pracoviště Dům u šraněk, zve na komentovanou vycházku nazvanou Pod kostelní věží. Uskuteční se 17. června od 16 hod. Zájemci budou seznámeni s historií budování vítkovického kostela i s jeho jedinečnostmi, dále také s minulostí a současnosti farnosti Ostrava-Vítkovice. Sraz před kostelem.

Muzejní noc 2016 v Ostravě

V sobotu 11. června mohou Ostravané prožít další Muzejní noc, tentokráte již po osmé. Slavnostní zahájení se uskuteční před budovou Nové radnice na Prokešově náměstí v 18 hodin. Účastníci ozdobí začátek akce vypouštěním mýdlových bublin z bublifuků, které si mohou na náměstí vyzvednou od 17.30 hod. Akce se v rámci Ostravy zúčastní 33 státních, neziskových a soukromých organizací, které se zapojují do kulturního života města i Moravskoslezského kraje. Více