Připomenutí: Nepokojná strieborná molekula

Spisovatelka Lydie Romanská (nar. 1943, žijící v Ostravě) je autorkou mnoha básnických sbírek, povídkových souborů, románu a dalších textů. Koncem loňského roku vyšla v Bratislavě její knížka veršů s názvem Nepokojná strieborná molekula (Priestor medzi mužmi). Autorka ji napsala ve slovenštině. Editorom knihy se stal básnik Peter Mišák. Sbírku vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. Upoutá čtenáře osobitým milostným mikrosvětem i libozvučností slovenského jazyka, kterému český čtenář rozumí. Více

Měsíc autorského čtení 2020

Dne 1. července byl v Divadle Dvanáctka (scéna Národního divadla moravskoslezského v Ostravě) zahájen další ročník středoevropského literárního festivalu Měsíc autorského čtení (MAČ), který se koná souběžně v Brně, Lvově, Košicích a ve Vratislavi. Jeho první ostravský večer představil některé známé básníky z krajské metropole a jejího okolí.

Pokračovat ve čtení „Měsíc autorského čtení 2020“

Ke knize Karin Lednické Šikmý kostel

Román Šikmý kostel, dějově zasazený do staré Karviné (dnes Karviná-Doly), karvinské rodačky Karin Lednické si  v současnosti získává pozornost čtenářů a literárních vědců. Příběh autorčina debutu je vystavěn na skutečných událostech. Děj se odehrává od konce 19. st. a obsáhne první dvě dekády století následujícího. Literární teoretička Svatava Urbanová v recenzi ke knize napsala: ,,Autorka si zvolila nelehké téma pro své zacílení. Musela čerpat informace z mnoha dokumentárních archivních zdrojů, neboť městský archiv staré Karviné se nezachoval. Byla nucena objet muzea u nás i v zahraničí, těžit ze životopisných vyprávění zejména pamětnic – hornických vdov, konzultovat fakta s historiky, neboť detaily vyžadovaly přesnost, bylo zapotřebí radit se s jazykovědci. “ Více

Ke knize Očima vidět / Očami vidźeć

Literární historička Svatava Urbanová se ve své recenzi věnuje knize spisovatelky Evy Tvrdé Očima vidět / Očami vidźeć, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Littera Silesia: ,,Literární tvorbu Evy Tvrdé můžeme charakterizovat jako čtenářsky oblíbenou a vyhledávanou zvláště v regionu, kde se autorka narodila a převážně žije. Její prózy jsou zasazeny do důvěrně známého prostoru domova s užší nebo volnější vazbou na rodinné společenské svazky, s nimiž jsou její ženské hrdinky v různé míře propojeny a jimž na základě sdílených tradic rozumí. Většinou se jejím prostřednictvím seznamujeme s pohnutými dějinami Hlučínska, a to prostřednictvím  osudů tamějších žen.Více