Výstava o budoucnosti Dolní oblasti Vítkovic

Od dnešního dne probíhá v knihovně Rothschildova zámečku v Ostravě-Vítkovicích (Výstavní ul.) výstava Dolní oblast Vítkovic – budoucnost na dosah. Představuje vize renomovaných architektů, kteří vypracovali studie rekonstrukcí industriálních objektů ve vítkovické Dolní oblasti (více o projektu). K vidění jsou vizualizace, modely i studie. Výstava je otevřena každý všední den od 10 do 17 hodin a končí 20. 8. 2009.

Celkový dluh Ostravy klesl pod 2 mld. Kč

Ke konci června letošního roku bylo celkové zadlužení města ve výši 3 551 mil. Kč.
Největší podíl na tomto zadlužení má v minulosti realizovaná emise městských obligací v celkové hodnotě 3 160 mil Kč. Na její jednorázové splacení k 28. 7. 2014 však město vytváří tzv. umořovací fond, v němž je ke konci června naspořeno 1 609 mil. Kč. Tak je možno konstatovat, že celkový „reálný“ dluh města je k 30. 6. 2009 ve výši 1 942 mil. Kč. Pokračovat ve čtení „Celkový dluh Ostravy klesl pod 2 mld. Kč“

Grafické umění rodiny Sadelerů

Výstava grafiky ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě Grafické umění rodiny Sadelerů v podání Gabriely Pelikánové proběhne od 15. 7. do 20. 9. 2009 v Domě umění (Kabinet grafiky, Jurečkova 9). Vernisáž bude v úterý 14. 7. v 17 hodin. Úvodní slovo pronese Gabriela Pelikánová, kurátorka výstavy. Pro veřejnost bude výstavní akce otevřena od 15. 7. 2009. Pokračovat ve čtení „Grafické umění rodiny Sadelerů“

Ostravští radní chtějí využít úvěr Evropské investiční banky

Rada města odsouhlasila další projekty, na které chce využít úvěr z Evropské investiční banky. V prosinci minulého roku statutární město Ostrava uzavřelo s EIB smlouvu o financování, na základě které může v letech 2009 – 2013 čerpat úvěr až do výše 3 miliardy korun a použít ho na spolufinancování realizovaných investičních projektů. Úvěrování je ze strany Evropské investiční banky přísně účelové – tzn., že prostředky lze použít pouze na projekty předem schválené bankou a současně zejména na projekty spolufinancované z fondů EU. Pokračovat ve čtení „Ostravští radní chtějí využít úvěr Evropské investiční banky“

Mezinárodní sochařské sympozium Plesná 2009

Výtvarné sympozium je vždy o práci a spolupráci, vzájemném předávání zkušeností a nových poznatků. Letošní – už 3. sochařské sympozium v Plesné je hlavně ve znamení spolupráce s Polskou republikou. Zúčastní se ho pět studentů a asistentů z fakulty umění z polského Cieszyna, kde se věnují přímo oboru sochařství. Díky této přeshraniční spolupráci je sympozium podporováno také grantem z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Nechceme však zapomínat i na naše další zahraniční kontakty, proto jsme pozvali opět aspoň jednoho sochaře ze Slovenska a dalšího z Mexika. Pokračovat ve čtení „Mezinárodní sochařské sympozium Plesná 2009“

Kalamitní výskyt komárů se nepotvrdil

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a přizvanými odborníky provedl cílené a opakované šetření avizovaného výskytu komárů v povodněmi postižených oblastech Novojičínska. Šetření probíhalo ve 3 etapách s cílem přesné identifikace lokalit, kde hrozí přemnožení komárů. Pokračovat ve čtení „Kalamitní výskyt komárů se nepotvrdil“