Ke knize Očima vidět / Očami vidźeć

Literární historička Svatava Urbanová se ve své recenzi věnuje knize spisovatelky Evy Tvrdé Očima vidět / Očami vidźeć, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Littera Silesia: ,,Literární tvorbu Evy Tvrdé můžeme charakterizovat jako čtenářsky oblíbenou a vyhledávanou zvláště v regionu, kde se autorka narodila a převážně žije. Její prózy jsou zasazeny do důvěrně známého prostoru domova s užší nebo volnější vazbou na rodinné společenské svazky, s nimiž jsou její ženské hrdinky v různé míře propojeny a jimž na základě sdílených tradic rozumí. Většinou se jejím prostřednictvím seznamujeme s pohnutými dějinami Hlučínska, a to prostřednictvím  osudů tamějších žen.Více

K podpoře uměleckého souboru Bílá holubice

V neděli 1. března začíná akce na podporu integrovaného uměleckého souboru Bílá holubice, do níž se zapojily dvě známé ostravské divadelní scény: Divadlo Petra Bezruče a Komorní scéna Aréna. Odložením svršků do šatny a vhozením obnosu do sbírkové kasičky mohou návštěvníci jejich inscenací přispět na činnost souboru Bílá holubice. Pokračovat ve čtení „K podpoře uměleckého souboru Bílá holubice“

Ostravská vědecká knihovna ke svému výročí

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě si v příštím roce připomene 70. výročí svého založení řadou akcí, které chce uvádět pod originálním logem. To může navrhnout každý kreativní zájemce z řad široké veřejnosti.  Na vítěze čeká věcná odměna, dále poukaz na celoroční registraci zdarma a především prezentace jeho díla v rámci oslav uvedeného výročí. Návrhy se přijímají do 31. 3. 2020. Podmínky soutěže na www.svkos.cz.