Dvojjazyčná básnická sbírka Karoliny Kusekové

Vzájemné ovlivňování mezi českou a polskou kulturou má svou historickou tradici. Velmi to platí i pro oblast severní části Moravy a Slezska. Také početná literární díla jsou toho důkazem. Podněty z Polska a Česka vstřebávají autoři obou států samozřejmě i v současnosti. Jedním z nich se stala sbírka polské autorky Karoliny Kusekové S babičkou za ruku – Z babcią za rękę. Vyšla v nakladatelstvích Literature and Sciences (Opava) a Astra (ňódĹş). O její uvedení do světa čtenářů se zasloužil PhDr. Libor Martinek, Ph.D., bohemista ze Slezské univerzity v Opavě.

Proč jste se rozhodl přeložit do češtiny zrovna sbírku Karoliny Kusekové, verše, které jsou určeny dětem?
,,Karolina Kuseková patří v současnosti k nejlépe hodnoceným polským básnířkám, autorkám poezie pro děti. Nedávno její verše obsažené ve sbírce hodnotil také redaktor katovického měsíčníku Śląsk Bogdan Widera, který ocenil tradiční hodnotový systém, vycházející z pozitivních tradic rodinného a venkovského života v Polsku. Zároveň samozřejmě nejde o žádný obsahem a formou konzervativní ruralismus, verše jsou velmi komunikativní. Vzdáleně připomenou například verše našeho Josefa Václava Sládka nebo Jana Čarka.“
Básnické sbírky se obvykle nejen překládají ale také přebásňují…
,,Ano. Přitom poezie pro děti vyžaduje specifický estetický přístup a určitě nikoli pouhý překlad. Oslovil jsem proto vynikající ostravskou básnířku Lydii Romanskou, která má s tvorbou pro děti značné zkušenosti, aby se na přebásnění podílela. Myslím, že výsledek je velmi solidní, dokonce se mi zdá, že překlad paní Romanské je místy natolik invenční, že překonává kvalitu originálu. Můžeme ho směle nazvat kongeniální.“
Sbírka byla vydána ve dvojjazyčné podobě. Určitě to má pádný důvod.
,,Knížka je dvojjazyčná proto, že tak může oslovit širší okruh čtenářů. Poprvé a jako originál vyšla jen polsky. Nyní jsme zvolili po dohodě s autorkou dvojjazyčné vydání, jelikož počítáme s tím, že se sbírka bude prodávat na českém Těšínsku a mohla by být četbou pro děti z polské národnostní menšiny, které chodí do škol s polštinou jako vyučovacím jazykem.“
Podnítil vydání sbírky i fakt, že v českém Těšínsku v současnosti polští autoři nepíši verše pro děti?
,,Po smrti básníka Gustawa Sajdoka (1935-2002) se momentálně na českém Těšínsku skutečně takové tvorbě pro děti nikdo systematicky nevěnuje. Proto jsme knížku veršů Karoliny Kusekové v dvojjazyčném vydání kromě polských škol nabídli také regionálním knihovnám, jež mají oddělení polské literatury. Děti, které je navštěvují, jsou odmalička bilingvní. Kromě toho autorka považovala za prestižnější dvojjazyčné vydání, kdy čtenář, aktivně ovládající oba jazyky, stejně tak i jazykově vybavený kritik, může bezprostředně porovnat originál s výsledným přebásněním.“

Karolina Kuseková má šanci u nás ,,zdomácnět“…
,,Doufejme, že nejen u nás, ale i jinde ve světě. Svědčí o tom fakt, že se koncem září v polské Lodži bude konat mezinárodní literárněvědná konference věnovaná dílům Karoliny Kusek. Účast předběžně přislíbili četní odborníci z Polska, ale i z Ukrajiny, Srbska a dalších zemí, do jejichž jazyků byla tvorba Kusekové přeložena. Jsem rád, že budeme s Lydií Romanskou také účastníky tak významné akce.“

Ptala se Eva Kotarbová

Komentáře jsou uzavřeny.