Nové knihy 2011

Svatava Urbanová: Figury a figurace

Soubor studií o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech se zabývá novým žánrovým fenoménem v kontextu současné knižní kultury. Všímá si nejen výpovědí uplatněných v literatuře pro děti a mládež, ale také v dalších modalitách. Neobchází se třeba využití komiksu v oblasti populárně naučné literatury nebo v adaptacích známých děl, jakým je třeba Hrabalův román Příliš hlučná samota. V centru pozornosti sice stojí postavy (figury), třeba pražský Golem, avšak vždy se jedná spíš o vztahy mezi postavami (figurace) a o vymezování se k tradici a dějinám (konfigurace).

Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Václav Chytil: Chodci v soumraku

Chodci v soumraku – takový název dal spisovatel Václav Chytil své další knížce. Jedná se o vyprávění dvanáctiletého chlapce o životě a smrti babičky a dědečka, nasvícené ještě pozdějšími vzpomínkami, když zestárl a zdědil jejich dům. Zachycuje trpký osud jedné z ostravských hornických rodin na pozadí přeměny venkovské krajiny v takzvané ocelové srdce republiky.

(Šenov: Vydavatelství Tilia)

Milan Švihálek: Velký zeměpis malého světa

Zajímavá knížka vzpomínek známého televizního moderátora, scenáristy, dramaturga a spisovatele Milana Švihálka je důvěrným popisem dětství v krajině na břehu řeky Moravy a je napsána stylem, který připomíná vyprávění Oty Pavla nebo Františka Nepila, jak v doslovu píše pražský básník František Novotný.
Kniha je vydaná v brožované verzi a neobsahuje žádné ilustrace. Má 88 stran a její obálku tvoří historická mapa Moravy J. A. Komenského ze 17. století.

Radovan Lipus, Marina Feltlová: Ostravské příchody: Velký zeměpis malého světa

Tato „reportážní“ kniha je výběrem více než osmdesáti svědectví, koncentrovaných v tematických kapitolách jako např. Ostraváci o Ostravě, Příchody z politických důvodů, Příchody z Evropy i ze světa, Příchody za láskou a rodinou aj. Publikace není jen vyprávěním pamětníků předválečné a socialistické éry Ostravy, ale také jejich potomků. Je také průřezem sociálně-kulturního složení Ostravy. Součástí publikace je rovněž CD s vybranými příspěvky. (Ostrava, Repronis)

Když ticho mluví Antonín Szkandera: Když ticho mluví

Autor nabízí čtenáři 37 příběhů, které slyšel nejen jako rybář a u vody. Svou knížku opatřil názvem Když ticho mluví, protože blahodárný stav klidu a spokojenosti, který zažívá v přírodě, chce přenést prostřednictví povídek na čtenáře. Hlavně milovníci rybaření mohou ocenit rovněž autorovy fotografie z výlovů. Jsou počítačově upraveny do podoby kreseb. Stopadesátistránková kniha je pátým povídkovým souborem spisovatele z Frýdku-Místku.

Karel Vůjtek: Bereš mi rty

Výbor z milostné poezie z autorových knih Řetízkový kolotoč, Takové noci takové dny, Báseň pro soprán, Milostín a Skřivánek. Knižně dosud nepublikované básně jsou tištěny z rukopisu.
Uspořádal, doslov a ediční poznámku napsal PhDr. Milan Blahynka, CSc. Ilustroval Zdeněk Vysloužil.
Obálku s použitím kresby Zdeňka Vysloužila a grafickou úpravu navrhla Štěpánka Bělovská.

(V edici Múza vydalo Studio K v Ostravě.)

Milan Blahynka: Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech

Olomoucké nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o., vydalo publikaci s názvem Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech, s podtitulem Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla. K vydání ji připravili David Voda a Milan Blahynka. Obálka (s použitím oleje Jindřicha Štyrského z roku 1932), grafická úprava a sazba jsou z autorské dílny Jana Herynka. Impulsem k vydání knihy byl nález čtyř zápisků básníka Vítězslava Nezvala v jeho pozůstalosti, jež se staly podnětem k novému pokusu rekonstruovat tragický závěr života jednoho z předních autorů české poezie.

Richard Sobotka: Vůně mateřštiny

Vlastním nákladem vydal spisovatel Richard Sobotka publikaci nazvanou Vůně mateřštiny. Shromáždil v ní informace o autorech z různých koutů Moravy, jejichž próza a básně uchovávají místní nářečí. V doslovu R. Sobotka napsal: Z ukázek lidové tvorby je zjevné, jak mateřská mluva hluboce proniknula do osobností jednotlivců. I když lidé v důsledku okolností a pod tlakem odvíjejícího se času přejali používání obecné češtiny, rodnou řeč ani po desetiletích nezapomněli.

Kolektiv autorů: Ostrava 25

Nový svazek sborníku Ostrava má oddíly: Studie a materiály, Vzpomínky, Osobnosti a Edice. Obsahuje např. pojednání o závodní nemocnici ve Vítkovicích, vzpomínky na policejní pronásledování v normalizačních 80. letech, medailon prvního ředitele Hornického muzea v Ostravě ing. Stanislava Vopaska, korespondenci pražských a plzeňských archivářů o založení Archivu města Ostravy. (Editor Blažena Przybylová. Vydalo nakladatelství Tilia v Šenově pro statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy.)