Procházky s milovníky Vítkovic

Byl velmi mrazivý den, teplota hodně pod nulou, k tomu vyhlášen stav nebezpečného smogu a silnější vítr. Jak se říká, ani psa by člověk nevyhnal ven. Ovšem odhadem více než tři desítky nadšenců, kteří mají rádi poznávací vycházky organizované známou výtvarnicí Lenkou Kocierzovou se nedalo odradit nepříjemným počasím a nezdravým ovzduším. Navzdory těmto vyrazili 25. února na prohlídku zajímavých staveb v městském obvodu O.-Vítkovice. Že tam člověk nemůže nic obzvlášť pozoruhodného spatřit!? To jsem si také myslela, protože tu a tam něco vyřizuji v okolí Mírového náměstí a myslím si, že Vítkovice znám. Jenomže… ve spěchu všedních dnů a povinností jedinečnost domů a ulic moc nevnímáme.
Na vycházce s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou, tamní rodačkou, která je kronikářku obvodu, jsem si ale znovu připomněla např. architektonické zvláštností budov, jež se nacházejí v blízkosti katolického kostela, ať už to jsou pavlačové domy s půdorysem ve tvaru U, nebo budova bývalého závodního nádraží podniku Vítkovice (foto 6), odkud vlaky v dávné minulosti mířily nejen do Svinova, ale i do vzdálenějších měst našeho regionu.
I vítkovická nemocnice vypadala v minulosti jinak, v jejím areálu byla kdysi dávno klášterní škola a … Nechci tu rekapitulovat, co všechno jsem na únorové procházce znovu objevila či poznala, a potom ještě na besedě v místní pobočce knihovny města Ostravy, jejíž budova v době mého dětství byla naplněna smíchem či starostmi prvňáčků a jejich kantorů. Chci hlavně upozornit, že další z poznávacích vycházek, které paní Lenka organizuje, se uskuteční 25. března. Sraz zájemců je stanoven u Českého domu v 15 hodin. Během toulání vítkovickými ulicemi a trochu opomenutými zákoutími dojde i na malinko opožděné vítání jara a loučení se zimou.

Vycházky by se měly uskutečnit i v dalších měsících, protože Vítkovice si je zaslouží! Obvykle přicházejí v hojném počtu rodáci, kteří hodně pamatují a výklad Lenky Kocierzové doplňují svými vzpomínkami. Přijďte, neváhejte!

Text a foto: Eva Kotarbová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *