Celostátní soutěž prózy Hlavnice A. C. Nora 2011

Sdružení Hlavnice A. C. Nora vyhlašuje pod záštitou Obce spisovatelů, středisko Ostrava, a Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě celostátní soutěž prózy na libovolné téma pod názvem Hlavnice A. C. Nora 2011.

Podmínky soutěže :
1. Soutěž je určena pro autory ve věku od 16 – 35 let (rozhoduje stáří autora v roce 2011).
2. Do soutěže mohou být zaslány práce, které se nezúčastnily žádné jiné literární soutěže a nebyly dosud nikde publikovány.
3. Soutěžní práce musí být napsána v českém jazyce programovým prostředkem Microsoft WORD ve velikosti písmen 12 a zaslána poštou ve třech tištěných vyhotoveních na adresu sdružení a dále elektronickou poštou na internetovou adresu sdružení. Soutěžní práce nesmí mít více než 30 stran textu formátu A4.
4. Před zasláním soutěžní práce do soutěže musí autoři zajistit důslednou korekturu textů.
5. Soutěž prózy je anonymní. Každá soutěžní práce musí mít v záhlaví uvedený název práce, pseudonym a rok narození autora. K práci bude přiložena zalepená obálka, na které budou údaje – název práce, pseudonym a rok narození autora. Do obálky bude vložen list papíru s výše uvedenými údaji a dále jméno, příjmení, titul, rodné číslo, povolání a celá adresa včetně poštovního směrovacího čísla, vhodné bude uvést také e-mailovou adresu. Anonymitu zaslaných prací internetem sdružení zabezpečí.
6. Písemné soutěžní práce musí autoři zaslat do 28. února 2011 na adresu
Sdružení Hlavnice A. C. Nora, čp.24, 74752 Hlavnice
a elektronickou poštou na internetovou adresu
acnorHlavnice@seznam.cz.
7. Převzetím soutěžní práce získává sdružení souhlas autora na zveřejnění soutěžní práce bez nároku na autorský honorář.
8. Jeden výtisk soutěžní práce zůstane uložen v archivu Památníku Petra Bezruče v Opavě, další dvě kopie se nevracejí.
9. Soutěžní práce bude hodnotit porota, složená ze zástupců Obce spisovatelů, středisko Ostrava, Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě a Sdružení Hlavnice A. C. Nora.
10. Účastníci soutěže obdrží nejpozději v srpnu 2011 pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se bude konat v září 2011 v Hlavnici.
11. Při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v září 2011 bude zveřejněno pořadí tří nejlepších soutěžních prací (první cena je stanovena ve výši 3000 Kč, druhá cena 2000 Kč, třetí cena 1000 Kč). Dalších sedm prací bude oceněno čestným uznáním bez stanovení pořadí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *