Z bankovního domu nové centrum kultury v Opavě

Za křižovatkou známé opavské ulice Ostrožné s ul. Beethovenovou stojí nepřehlédnutelná, impozantní budova – dříve banka, jejíž průčelí zdobí sousoší nazvané Merkur a Ceres, dále mohutné sloupy a masívní dřevěné vstupní dveře.
Prameny uvádějí, že historie této novobarokní stavby začala v roce 1911, kdy Rakousko-Uherská banka koupila dům po bankéři Konrádu Krappeovi a rozhodla se vybudovat pro sebe nové sídlo. Přestavba (podle projektu architekta Rudolfa Eislera) začala na jaře 1914 a byla dokončena kvůli 1. světové válce až v roce 1918. Během další světové války byla banka velmi poškozena. Zásadní úpravy pak na ní probíhaly postupně v 60. až 80. letech minulého století a podle odborníků snížily památkovou hodnotu objektu.
Stavba však byla vždy jednou z dominant nacházejících se na komunikacích obkružujících městské centrum. Potěšující je, že od prosince minulého roku se stala další nově opravenou chloubou statutárního města Opavy a také jeho dalším kulturním centrem, nazvaným Obecní dům. Předtím však proběhla téměř roční rekonstrukce budovy. Na její obnovu získala Opava 75 miliónů korun z Evropské unie a sama přidala několik desítek milionů.
Exteriér domu byl opraven v souladu s původním Eislerovým projektem. Novinkou je nový chodník ze strany parku a schodiště, které vede na terasu kavárny. Celý dům získal slavnostní noční osvětlení.
V interiéru byl restaurován zejména vstupní vestibul a monumentální schodišťová hala. Zachovány byly mramorové obklady, schodiště ze slezské žuly, z jedné strany lemované renovovanými vitrážovými okny, a původní dlažba. Opravdu stojí za to se v těchto místech zastavit a důkladně si vše prohlédnout!
V interiérech byly ponechány původní štukové výzdoby. Poškozené historicky cenné dveře a okna byly ale nahrazeny replikami, avšak mohutné a zdobné dveře v hlavním vstupu z Ostrožné ulice mohly být zrenovovány.
Jednou z nejatraktivnějších částí nového interiéru je Sál purkmistrů. Jsou v něm shromážděny novodobé portréty zdejších slavných osobností, které se zasloužily o rozkvět města. Místnost není obrazovou galerií, ale místem vhodným k pořádání koncertů vážné hudby nebo velkých společenských akcí, svatebních obřadů, plesů apod. Může v ní být přítomno až sto hostů.
Takzvaný Schösslerův salonek v druhém patře (Jan Josef Schössler byl v r. 1797 zvolen druhým doživotním purkmistrem Opavy. Mimo jiné prosadil v roce 1804 stavbu divadla na Horním nám. a v r. 1814 založení našeho nejstaršího muzea, a to právě v Opavě) je určen pro besedy a další komornější kulturní akce i školení.
V dubnu 2010 má být v prvním patře budovy otevřena stálá muzejní expozice, mapující historii Opavy od počátků zdejšího osídlení až do konce minulého století. V jiných prostorách najdou zájemci dočasné výstavy sestavené z muzejních exponátů.
Od 1. února už slouží návštěvníkům útulná kavárna. Vstupovat do ní lze hlavním vchodem nebo po schodišti přes terasu vedoucí z přilehlého parku. Místnosti dříve určené za kanceláře bankovních úředníků se proměnily v galerii výtvarného umění. Ve sklepních prostorách, kde byly dříve i bankovní trezory, vzniklo adekvátní prostředí pro hudební, divadelní a filmový klub Art s celotýdenním provozem. Počítá se s tím, že ,,zastřeší“ akce konané v rámci tradičních městských festivalů. Kromě toho se pravidelně otevře pro vystoupení renomovaných i začínajících kapel. Zajišťování programů patří do kompetence městské Opavské kulturní organizace. O aktuálním dění v Obecním domě a chystaných akcích se mohou zájemci dozvědět například na adrese: http://www.oko-opava.cz/strucne-informace.html

Text a foto: Eva Kotarbová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *