Nové knihy – vloženo v roce 2010

Ostravské kalendárium 2009

Vydala Tilia, Šenov u Ostravy, pro statutární město Ostrava-Archiv města Ostravy. 67 barevných fotografií. 120 s.

Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2009 z politiky, kultury, sportu a dalších oblastí veřejného života Ostravy. Obsahuje jmenný rejstřík, rejstřík institucí a akcí k významným výročím města.

Martin Jemelka: Lidé z kolonií vyprávějí své příběhy

Antologie pamětnických vyprávění obyvatel ostravských hornických kolonií. Autor shromáždil včetně již publikovaných vyprávění 44 vzpomínek 50 obyvatel ze 17 hornických kolonií, narozených v letech 1886–1955. Ve vzpomínkách se zrcadlí i dějinné události, jako život za starého Rakouska, během I. světové války, hladových bouří v červenci 1917, říjnových událostí roku 1918, během hospodářské krize 30. let, život v Protektorátu Čechy a Morava, bombardování Ostravy v srpnu 1944, osvobození nebo politické změny po roce 1948 aj.

OSTRAVA NONSTOP

Fotografie Štefan Špic, texty Pavel Noga. Vydavatelství Repronis.

Nová fotografická publikace představující Ostravu ve dnech všedních i významných, vystavenou slunci či pokrytou sněhem, v průběhu dne i noci. Město, které žije nonstop.

Miluše A. Šajnohová: Pradědovy letokruhy

Šestá samostatná sbírka veršů šumperské básnířky Miluše Anežky Šajnohové. Přírodní lyrika. Verše doprovázejí černobílé fotografie Ivo Netopila.

Eva Tvrdá: Okna do pokoje

Kniha sestavená ze tří novel. Autorka zasadila děj opět na Hlučínsko, reálie však na rozdíl od jejích předchozích knih nejsou tak důležité. Hlavním tématem jsou proměny víry ve 20. století a její postavení v životě současného člověka

Lydie Romanská: Aniž tvůj že jsem

Ostravská spisovatelka Lydie Romanská svou další básnickou sbírkou nazvala Aniž tvůj že jsem. Inspirací ke vzniku knihy bylo letošní 200. výročí narození Karla Hynka Máchy. Sbírka vyšla v nakladatelství Montanex v grafické úpravě a s ilustracemi Jana Gřeška.

Richard Konkolski: Aljašský deník

Osamělý mořeplavec a bohumínský rodák Richard Konkolski, žijící v americkém Newportu, po více než třiceti letech vydal další cestopis. Tématem knihy jsou deníkové zápisky z výpravy na Aljašku, kam byl Richard Konkolski pozván jako VIP host na konferenci o historii a současném životě Eskymáků. Novinka obsahuje vedle osobních zážitků i cenné informace o dějinách Aljašky a o původních obyvatelích tohoto vzdáleného koutu světa.

V koedici vydal Milan Švihálek a Seven Oceans, Newport. 194 stran, 436 ilustrací. Kniha je vydána ve třech verzích: vázané černobílé, vázané plnobarevné a brožované plnobarevné.

Miroslav Kubíček: Hlučná hlína

Dvanácté literární dílo šumperského básníka. Verše o samotě, hledání vzpomínek a nových vztahů, o sbližování s přírodou. Básnická sbírka vyšla s ilustracemi Václava Smejkala. Vydal OFTIS Ústí nad Orlicí.

Svatava Urbanová: Pohyby/ Movimientos

Odborná publikace literární historičky a univerzitní profesorky Svatavy Urbanové Pohyby/ Movimientos, v níž se autorka zabývá uměleckým dílem tří současných osobností české kultury – Petra Síse, Květy Pacovské a Ivy Procházkové.
Autorka napsala tento soubor statí v české a španělské, ne zcela identické verzi. Kniha má i anglicky psané, obsáhlé resumé.
Pohyby/ Movimientos vydala Ostravská univerzita v Ostravě.

Jana Kutnohorská: Historie ošetřovatelství

Kniha je koncipovaná jako učebnice pro obor ošetřovatelství. Nabízí zajímavé a poučné čtení i pro neodbornou veřejnost. Seznamuje čtenáře s podmínkami a způsoby péče o nemocné v průběhu staletí i osobnostmi, které je prosazovaly. Informuje také např. o možnostech vzdělání, jakého mohly dosáhnout ošetřovatelky.
Publikaci vydalo nakladatelství Grada.