Průhledy, držím vám palce.

Průhledy, občasník ostravskej Obce spisovatelů, sa mi dostal do rúk na júnovom tešínskom stretnutí spisovateľov. Potešil moje oči a pohladil dušu. Je to publikácia, ktorá informuje, motivuje a v neposlednom rade slúži ako kronika literárneho diania ostravského regiónu. Na jeho stránkach môžu svoje nové texty predstaviť rovnako skúsení spisovatelia a básnici, ako aj mladí začínajúci autori a to je služba prospešná obom stranám, rovnako čitateľovi, ktorý má možnosť zoznámiť sa s novým textom a tvorcom, ako i autorovi, ktorý získa poznatky o tvorbe svojich kolegov spolu s inšpiráciou. Ostravské Průhledy ma prekvapili svojou vysokou kvalitou, a to nielen obsahu, ale aj grafického spracovania a tlače. V druhom čísle som sa začítala do tvorby viacerých autorov, dozvedela sa o nových publikáciách, prekladoch, významných jubileách i hlbokých stratách. So záujmom som si prečítala glosu Libora Martinka predstavujúcu Tomáša Hájka, článok Jiřího Urbanca stručne mapujúci život a dielo disidentského autora Jaromíra Šavrdu, nové básne Evy Kotarbovej a ukážky tvorby niekoľkých ďalších autorov.

Žijeme v uponáhľanej dobe a nie je vôbec prekvapením, že literatúra a najmä básne si v nej ťažko razia cestu k človeku. Nemám na mysli iba skalných priaznivcov literatúry, rodených čitateľov poézie a prózy, z ktorých sa postupne, ale iste stáva ohrozený druh, ale súčasnú väčšinovú skupinu konzumentov masovej kultúry. Poznajú mnoho pohodlnejších a jednoduchších spôsobov zábavy, ktoré nevyžadujú nič iné než pasívne prijímanie vysielaných signálov. Kniha si vyžaduje iný prístup. Prv ako zakúsite pôžitok z čítania, musíte vykonať sériu úkonov (nebudem ich však vymenúvať, aby som neupadla do calvinovskej uvravenosti).

V minulosti sa čítalo viac, aj keď socializmus, so všetkými reštrikciami, k literatúre určite nebol priateľskejší. Ibaže čas vtedy určite plynul pomalšie (aspoň nám sa tak zdalo) a my sme hladne čakali na každý nový knižný titul, najmä ak nepochádzal od lojálneho autora. Aj poézia niektorých básnikov sa čítala viac. V ich metaforách a inotajoch sme hľadali ukryté posolstvá, ktoré nemohli byť vyslo-vené nahlas. Tento motív sa však už stratil a demokracia spolu s internetom úplne zmenili situáciu. V dnešnej slobode môže písať a publikovať každý, kto na to má … (za posledné sloveso si dosaďte vlastnú množinu výrazov a významov). Čitateľov však ubúda, a aby ich stav bol zachovaný, treba ich vychovávať, ponúkať im kvalitné texty, ktoré v nich prebudia skryté chute a oni opäť siahnu po knihe, začítajú sa do básne, porozmýšľajú nad vetou, dekódujú správu.

Ak čitateľ potrebuje knihu, potom autor ešte zúfalejšie potrebuje čitateľa a čitateľov. Žiaden autor nechce písať do zásuvky. Čitateľov potrebuje pre svoju existenciu, pre jej potvrdenie. Publikovať však nie je ľahké. Stojí to peniaze, a ako vieme, súčasnosť kultúre nepraje.

A čo som vlastne chcela týmto všetkým povedať? Ak je v dnešnej dobe niekto schopný vydávať časopis-občasník, a to v kvalite, akú dosiahli ostravské Průhledy, potom mu musím naozaj zablahoželať a držať palce, aby sa mu aj naďalej darilo udržať entuziazmus u všetkých zapojených ľudí a získavať potrebné financie, nevyhnutné pre zmaterializovanie jednotlivých čísel, veď ako som sa v Průhledoch dočítala, aj tento časopis, odhliadnuc od jeho kvality a prospešnosti, závisí v nemalej miere od finančných darov sponzorov.

Jana Waldnerová

O autorce článku Paed.Dr. Janě Waldnerové, PhD.

Pracuje od roku 1997 v Jazykovom centre Filozofickej fakulty UKF v Nitre, kde sa špecializuje na výučbu anglického jazyka pre žurnalistiku, na Katedre romanistiky vedie semináre semiotiky a na katedre translatológie je školiteľkou diplomových a bakalárskych prác. V roku 2008 získala doktorát v odbore Estetika a dejiny estetiky za prácu s názvom Poetika fikčných svetov. Vo vedeckej oblasti sa zameriava hlavne na súčasnú anglo-americkú prozaickú tvorbu. So svojimi príspevkami sa zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách (Česká republika, Poľsko). Je zapojená vo viacerých grantových úlohách a v roku 2007 sa zúčastnila vzdelávacieho grantového pobytu americkej vlády na University of Florida, zameranom na súčasnú americkú žurnalistiku. V súčasnosti je aj redaktorkou vedeckého časopisu Xlinguae.eu. Knižné publikácie: English for Students of Journalism (skriptá), De/konštrukcia fikčných svetov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Antispamová kontrola

Zadejte velké x