Proč řve lev na leva. O dorozumívání mezi zvířaty.

Proč řve lev na leva. O dorozumívání mezi zvířaty.

Napsala Petra Bartíková. Ilustrovala Jana K. Kudrnová. Praha: Albatros 2018

Knihy tohoto typu jsou v dětské literatuře frekventovaně zastoupené a dětmi předškolního věku nebo malými čtenáři velmi oblíbené. Je v nich navíc implicitně zastoupena jak poznávací hodnota, tak hodnota estetická. Přinášejí informace z oblasti přírodní a společenské, vycházejí z reálné skutečnosti, přitom zábavně podněcují zvídavost dětí. Poznáním knihy Proč řve lev na leva je, že vypovídá nejen o dorozumívání v přírodě, ale že také mezi zvířaty platí: pečuje se o mládě, velcí a malí mají rozdělené role (někdo hlídá, další si hraje), zvukem se upozorňuje na nebezpečí, flíčkem pod ocáskem se ukazuje správný směr útěku. Zvířata a ptáci si povídají na dálku, vyměňují si názory, dokonce se chechtají.

Autorská dvojice si rozdělila úlohy. Předpokládám, že nejdříve vznikl námět (nonverbální dorozumívání zvířat), pak výběr zástupců domácích, divokých i exotických ptáků a zvířat (slepice, surikata, panda, chameleon, hyena, čáp, klokan, grizzly, zajíc, kos, velryba, plameňák, lev, slon, vlk), následovalo obrázkové zpracování k již vyhotovenému textu a někde mezi tím přišel nápad, že komentátorem a pozorovatelem bude ptáček. Ilustrátorka se rozhodla pro bledě modrou barvu a komentář je umístěn ve tmavém  obláčku, jak ho známe z komiksu. Obrázky nepředstavují nevyhnutelný klíč k porozumění a interpretaci, ani nepřinášejí zcela novou informaci, ale jsou usouvztažněné, spojují se s textem i představivostí. Dodávají knize na kráse a zajímavosti. Barevně je kniha provedená v zemitých tónech, navíc jako vynikající lze označit grafickou úpravu a sazbu Michaely Nerudové.

Můžeme se ptát, zda se jedná více o ilustraci, nebo obrázkovou knihu. Dvoustrany spojují slova a obrázky, obojí si konvenují, takže přestává být podstatné, jak to vlastně je. Nejedná se o příběh, ale o obrázkovou knihu, kterou v zahraniční označují někdy jako bilderbuch (anglicky picturebook). Známe ho z dřívějška z provedení Mileny Lukešové. Ani tentokrát se nejedná o souvislý příběh, nejde ani o obrazové album s obrázkovým narativem, které zpracovává náročnější téma. Na tom vlastně ani tak nezáleží, neboť umělecky je kniha svébytná, vkusná, rozumově a citově vyvážená. Učí děti poznávat svět, vnímat zvuky přírody, utvářet sebe, svět a všechno živé v něm.

Svatava Urbanová

Vloženo: srpen 2019