Představuje se Jana Waldnerová

Paed Dr. Jana Waldnerová, PhD.
Pracuje od roku 1997 v Jazykovom centre Filozofickej fakulty UKF v Nitre, kde sa špecializuje na výučbu anglického jazyka pre žurnalistiku, na Katedre romanistiky vedie semináre semiotiky a na katedre translatológie je školiteľkou diplomových a bakalárskych prác. V roku 2008 získala doktorát v odbore Estetika a dejiny estetiky za prácu s názvom Poetika fikčných svetov. Vo vedeckej oblasti sa zameriava hlavne na súčasnú anglo-americkú prozaickú tvorbu. So svojimi príspevkami sa zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách (Česká republika, Poľsko) Je zapojená vo viacerých grantových úlohách a v roku 2007 sa zúčastnila vzdelávacieho grantového pobytu americkej vlády na University of Florida, zameranom na súčasnú americkú žurnalistiku. V súčasnosti je aj redaktorkou vedeckého časopisu Xlinguae.eu.

Knižné publikácie:

English for Students of Journalism (skriptá)
De/konštrukcia fikčných svetov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *