Lydie Romanská – přehled

Spisovatelka Lydie Romanská  (nar. 13. 9. 1943 v Polance n/O)

Do literatury vstoupila básněmi v almanachu JSŠ v Porubě v r. 1960. Zároveň se stala členkou literární skupiny Autoři v povijanu. Publikovala v Červeném květu, v ostravském denním tisku, v ostravských, později i v celostátních kulturních měsíčnících a týdenících, v almanaších a sbornících.

V 60. letech studovala na Lidové konzervatoři v Ostravě a zároveň na Pedagogickém institutu, r. 2005 obhájila na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě rigorózní práci z muzikologie (PhDr.).

Třicet let (1962-1992) vyučovala na základních školách češtině a hudební výchově. Poté působila jako ředitelka základní umělecké školy (1992-2012, s přerušením v letech 2004-2006). Po celou dobu učitelské praxe byla sbormistryní pěveckých sborů, organizátorkou a moderátorkou  koncertů.

V r. 1987 se provdala za hudebního skladatele Dobroslava Lidmilu (1926-2006). Poskytla četné své verše pro jeho vokální sborové skladby, napsala libreta k jeho dvěma hudebně-dramatickým dílům pro děti a mládež.

Vždy bezpartijní, jako básnířka a spisovatelka je organizována od r. 1990 v Obci spisovatelů. Vedla ostravské středisko OS v letech 2007-2017. V místě bydliště pořádala literární  besedy, čtení a literární pořady s hosty z řad spisovatelů (B. Kubešová, E. Kotarbová, H. Lisická, P. Musílek, B. Pavlok, K. Erbová, O. Šuleř, K. Vysloužil a další.) Byla porotkyní několika významných soutěží – Hlavnice A. C. Nora (Hlavnice), Polanova cena (Plzeň), dosud pracuje při literární soutěži Můj svět (Frýdek- Místek).

Vydala 16 knížek veršů, výbor z díla Desátek, knižně vyšla její rigorózní muzikologická práce Dobroslav Lidmila, hudební skladatel, sbormistr, pedagog (Repronis Ostrava 2006).

V roce 2006 začala psát povídky, stala se finalistkou literární soutěže Povídka roku 2006, kterou organizují Literární noviny.

Deset let vedla semináře tvůrčího psaní na Slezské univerzitě v Opavě (1998-2008). Resumé ze svého působení přednesla na mezinárodní konferenci pořádané FF MU v Brně; přednáška byla  uveřejněna ve sborníku Tvůrčí psaní – klíčová kompetence na vysoké škole (pro FF MU vydal Doplněk Brno 2005).

Pro těžkou nemoc manžela opustila v r. 2004 zaměstnání a ukončila ze stejného důvodu veškeré umělecké i vědecké aktivity mimo dům.

31. 12. 2006 ovdověla a postupně se vrátila k svému zaměstnání v hudebním školství. V červnu 2007 byla zvolena do čela ostravského střediska Obce spisovatelů a zároveň se stala členkou Rady OS v Praze (ve funkci místopředsedkyně Obce spisovatelů ČR je aktivní dodnes). V roce 2011 se stala členkou českého centra mezinárodního Pen klubu. Od roku 2016 je mimořádnou členkou Spolku slovenských spisovateľov, pracuje jako koordinátor česko-slovenských literárních vztahů při OSČR. V této funkci je editorkou české části Refrénů času, antologie současné české a slovenské poezie, která vyšla k jubileu československé státnosti (Bratislava 2018).

Svou tvorbu pravidelně čte na knižních veletrzích v Ostravě, Havlíčkově Brodě a na Světu knihy v Praze. V hlavním městě vyvíjí publikační činnost prostřednictvím webů Literárních novin, Festivalu spisovatelů Praha a blogu OS ČR, dále v každoročních pořadech Pen klubu, Slovenského domu – Česko-slovenské doteky, v pořadech poezie, jako jsou Slova mají křídla (Faltejsek- Spáčil), Deset deka štěstí (Marhoul-Hník); účinkovala na Janáčkově máji (2010), Colours of Ostrava (2014) v Nočním mikrofóru J. Cimického (2017).

Roku 2008 vydala sbírku veršů Svlékání z růže, v níž rezonují tragické prožitky posledního životního období a jejíž báseň Postupně vyletělo pět malých sýkorek byla vybrána do sborníku Nejlepší české básně (Šiktanc, Piorecký: Host 2009).

O dva roky později jí vyšla kniha veršů Aniž tvůj že jsem (Montanex 2010) k poctě 200. výročí narození K. H. Máchy. Po celou dobu se věnovala psaní povídek. Ty shrnula do knihy Boží expo (Sursum 2012).

V červnu 2012 ukončila svou činnost ve funkci ředitelky Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily v Ostravě-Svinově. K 50. výročí působení ve školství byla ke Dni učitelů 2012 vyznamenána v rámci Moravskoslezského kraje. Je nositelkou sbormistrovské Ceny prof. Jana Šoupala. Několik let byla odpovědnou redaktorkou občasníku ostravského střediska OS Průhledy, nyní pracuje v redakci novin Obce spisovatelů ČR.

Původní knížky veršů

1975 – Poéma Ostrava ( Profil Ostrava)
1982 – Půl hodiny po lásce (Profil Ostrava)
1985 – Dopolední poetika (Profil Ostrava)
1989 – Poločas (Profil Ostrava)
1991 – Tanec o francouzské holi (Chagall Ostrava)
1993 – Poušť před rozbřeskem (Optys Opava)
1998 – Nedomykavost času (Arca JiMfa Třebíč)
1999 – Odrou křestná (ChKO Poodří Ostrava)
1999 – Čtrnáct zastavení (Repronis Ostrava)
2002 – Den latimerie (Host Brno)
2006 – Goghova postel (Montanex,  s.  r.  o., Ostrava)
2008 – Svlékání z růže (Montanex,  s.  r.  o., Ostrava)
2010 – Aniž tvůj že jsem (Montanex,  s. r. o,. Ostrava
2013 – Postel v rohu zahrady (Sursum 2013)
2016 – Sirka Henriho Bremonda (Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016)
2017 – Prázdniny s Henrim (Pavel Mervart, Červený Kostelec 2017)
2018 – Káva pro H. (Kuchyňská revue), (Pavel Mervart, Červený Kostelec 2018)
2019 – Nepokojná strieborná molekula (Priestor medzi mužmi), (Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava)

Výbor a  muzikologie
2003 – Desátek – výbor z publikované poezie (Host Brno)
2006 – Dobroslav Lidmila hudební skladatel, sbormistr, pedagog (Repronis Ostrava)

Povídky a román
2006 – Snídaně – (ve finále soutěže Literárních novin Povídka roku,  je součástí knihy Boží expo)
2007 – Ticho pro klarinet (Příběhy poznamenané Ostravou), oceněno 3. místem v soutěži Ostrava-město v pohybu 2006 (nakladatelství Montanex)
2012 – Boží expo (Sursum)
2015 – Láska je více než láska (Klika, Praha)
2016 – Otevřené (b)rány ticha – povídková próza, vydáno elektronicky (Žár, Ostrava)

2020 – Dveře do zahrady. Praha: Bondy 2020
2020 – Kletba podle Justiny. Román. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2020.

Další
2008 – S babičkou za ruku – překlad veršů Karoliny Kusek z polštiny (Opava-Lódž)
2009 – Slovo jako zrno – Život a dílo básníka a spisovatele Bohumila Pavloka.(Tilia)
2019 – Být knihou a v rukou se ti otevřít – překlad veršů pěti slovenských básníků: Štefana Cifry, Miroslava Bielika, Etely Farkašové, Olgy Gluštíkové a Jána Tazberíka (Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec)

Výběr z recenzí
Budháček – na knihu Theofila Halamy Když Budha spí – Literární noviny č. 38/2006
Ňadro v letu – na knihu Milostín Karla Vůjtka – Zpravodaj OS č. 30/2006
Tajemství Anny Martuškové – na CD – internetový časopis Subjektivník (Hudební notes)
Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech – na knihu editorů Davida Vody a Milana Blahynky – Literární noviny č. 32 /2012
É trli frli aneb kdy nastane konec světa  – na knihu Oldřicha Šuleře – Literární noviny č.36/2012

Publicistické články například:
V internetovém časopise Subjektivník – fejetony, poznámky (Letí kolem)
V časopise Dokořán Obce spisovatelů
V občasníku Průhledy ostravského střediska Obce spisovatelů
Web Lit. novin 2017:
O divadle, které je bílé… (fejeton o Bílém divadle a přilehlých jevech)
Beletrie k poučení. Filip Šimeček: Manifest (ne)přizpůsobivosti- recenze
Web pwf (Pražského festivalu spisovatelů) r. 2018:
Se spisovatelem Otou Flipem (rozhovor – leden 2018)
Recenze na román Za Alpami (David Zábranský )

Obnoveno:  červen 2018  (Informace Lydie Romanská )

Fotografie: Boris Brendza a Radana Šatánková

Netradiční uvedení knihy Lydie Romanské (klub Atlantik, leden 2019)