Nové knihy 2018

Svatava Urbanová: S holokaustem za zády

Filozofická fakulta  Ostravské univerzity vydala monografii literární historičky Svatavy Urbanové s příznačným názvem S holokaustem za zády. Tato novinka se zabývá tématem holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež po roce 1989. Zprostředkovává sociokulturní vhled do problematiky současné české a překladové knižní produkce o složitém postavení židovských dětí za II. světové války. Zaujmou autorčiny interpretace, analýzy a nečekané motivické analogie.  Záměrem k napsání knihy byla nejen snaha vnést přehled do vydávaných děl o holokaustu, ale také upozornit na nevyhnutelnost kritických přístupů k nim. Monografie Svatavy Urbanové obsahuje také analýzu prózy Františka Tichého: Transport za věčnost, která byla oceněna v Magnesia Litera 2018 v kategorii Litera za knihu pro děti a mládež.

David Bátor: Darkovské básně

Sedmá kniha básníka střední generace,  který žije na Opavsku. Podnětem pro její vznik byly zážitky a zkušenosti nabyté při několikerém pobytu v Lázních Darkov.  Bohemista Jakub Chrobák k sbírce napsal: ,,Darkovské básně, soubor, který leží před vámi, je z rodu příležitostných knih. Patří už nějak k literatuře a jejím tvůrcům i místa, ve kterých jim z nejrůznějších důvodů bylo třeba být. Někdy se v dílech autorů takové prostory jen mihnou, někdy je zastupuje určitý vracející se obraz, někdy jsou ale spojeny s natolik intenzivním prožitkem, že vydají na samostatnou knihu.“

Václav Chytil: Kamarádi

Autor v knize vypráví příběh čtyř kamarádů. Jejich přátelství začíná po  přijetí na vysokou školu v šedesátých letech 20. století.  Všichni studují na novinářské fakultě v Praze a vkládají velké naděje do své budoucí profese a života. Každý z mladých mužů prožívá osudová setkání, velké lásky a snaží se najít své specifické místo v tehdejší socialistické společnosti… Nenadálá smrt nedovolila autorovi knihu dokončit.  Titul Kamarádi vydalo nakladatelství Tillia v Šenově.

Veronika Tomášová: Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781–1861).

Ostravská historička Veronika Tomášová je autorkou odborné publikace Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781–1861). Text knihy je doprovázen bohatým fotografickým materiálem. Vše dokumentuje zakládání nových sborů a církevní správu, náboženský život, také evangelické školství a zásady výchovy dětí v uvedením období. Autorka rovněž postihuje zapojení evangelíků do politického dění v revolučním roce 1848. Připomíná osudy pastorů a dalších významných osobností Těšínska i životní příběhy prostých věřících.  Vydavatelem knihy je Slezská církev evangelická  a. v.

Milan Švihálek: Za svědky minulosti

Brněnské nakladatelství Jota vydalo knihu Za svědky minulosti novináře, scénáristy a spisovatele Milana Švihálka, který po léta působil také jako redaktor, dramaturg a moderátor  Československé televize  a později v České televizi.  Zmíněná publikace je podstatným přepracováním dvou vydání (r. 1988 a 1992).  Autor přibližuje doby minulé, kdy vznikaly pozoruhodné vynálezy, které ovlivnily životy našich předků. Při jejich objevování jsou v jeho úhlu pohledu zajímavá místa nejrůznějších koutů ČR,  ta jež se mohou chlubit obdivuhodnými technickými památkami, jakými jsou např. hamry, papírny, lanovky, sklárny, větrné mlýny, stará auta, tramvaje, vlaky a dokonce již rozhlasová a televizní technika.  Zachycuje i zaniklá či neobvyklá řemesla (zvonař, uhlíř,  sedlář aj.) Jeho vyprávění se dotýká např.  kloboučnictví, varhanářství a též zlínského obuvnického zázraku.

Jiří Svoboda: Toulky po ztracených krajinách

Filozofická fakulta Ostravské univerzity vydala knihu literárního historika Jiřího Svobody, kterou autor nazval Toulky po ztracených krajinách (s podtitulem Záznamy a úvahy o minulém). Jedná se o vzpomínkovou publikaci, v níž se Jiří Svoboda zamýšlí nad svou životní dráhou. Vrací se i do rodného Frýdku-Místku, do Olomouce, města jeho vysokoškolských studií na Univerzitě Palackého, i k svému mnohaletému působení na Pedagogické fakultě v Ostravě a Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Oldřich Šuleř: Ukradený smích

Příjemným překvapením pro čtenáře může být kniha Ukradený smích, kterou napsal Oldřich Šuleř (*1957), syn známého ostravského novináře, dramatika a prozaika Oldřicha Šuleře (1924‐2015). Vzpomíná v ní na své dětství prožité na přelomu 60. a 70. let minulého století, také na dospívání pod dohledem StB i slasti a strasti dospělosti, na nichž měly vliv některé malé i velké události zapsané do historie socialistického Československa. Autor své humorně laděné vzpomínání rámuje srpnovou okupací ČR v roce 1968 a sametovou revolucí 1989.

Aleš Dostál: Trofeje a ztráty

Po loňských Pytláckých povídkách nabízí spisovatel Aleš Dostál čtenářům další knihu s názvem Trofeje a ztráty. Jedná se o příběh učitelky Ivany, která se vyrovnává s nečekanými změnami, jež jí do života přinese nejen rozchod s přítelem a péče o stárnoucí rodiče, kteří získají v restituci oboru plnou zvěře a z města se přestěhují do domu ještě nedávno využívaného státním podnikem hospodařícím s okolními lesy. Autor v knize postihuje změny po listopadu 1989, jež přetvářely osudy jedinců tak, že museli najít nový hodnotový žebříček i životní styl.

Lydie Romanská: Káva pro H.

Sbírkou Káva pro H. (Kuchyňská revue) završuje spisovatelka Lydie Romanská svou básnickou trilogii, která zahrnuje období, kdy ji opět k tvorbě podnítila  teorie Henriho Bremonda (dřívější tituly: Sirka Henriho Bremonda 2016, Prázdniny s Henrim 2017).