Nové knihy 2017

Antonín Szkandera: Některé vlaky se nevracejí

Některé vlaky se nevracejí je sedmá knížka povídek Antonína Szkandery z Frýdku-Místku. Autor se opět nechal inspirovat příběhy, které mu svěřili různí lidé. Stále se učí jim správně naslouchat, hledat moudrost ve slovech, poznávat tajemství snů, jejich bolesti i úsměvy. Říká, že bez těchto námětů by nenapsal nic, ani jednu povídku: ,,V nové knížce povídek si autor všímá pomíjivosti světa i života. Čas běží jako splašený, mnohé okamžiky v tom shonu nás míjejí, někdy ani nechceme připustit, že jsou v mžiku pryč, nenávratně ztracené. Marná je naše snaha zastavit, vrátit čas.“

Eva Kotarbová: Černohorské sluncebraní

Cesta na křídlech Pegase do malé země – Černé Hory, kde se na plážích odehrávají příběhy naplněné prudkou vášní, zklamáním i láskou. Vše za asistence slunce, moře a hvězd slibujících, že tam člověk určitě zapomene na samotu. Šestá básnická sbírka ostravské autorky. Čtenáři v ní najdou i ukázky překladu vybraných básní do srbštiny.

Aleš Dostál: Pytlácké povídky

Spisovatel Aleš Dostál nabídl čtenářům svou další knížku, tentokrát nazvanou Pytlácké povídky. Jako profesionální lesník tvrdí, že většina myslivců a lovců má třináctou komnatu, do které ukládají své lovecké hříchy. Některé spjaté s pytláctvím se zviditelňují v autorových příbězích, jež se odehrávají těsně po roce 1990, kdy se k pronájmu honiteb dostávají soukromé osoby. Co to mnohdy udělalo s osudy lidí, prozrazuje ve dvanácti povídkách často okořeněných slovním i situačním humorem.

Milan Blahynka: Byla jednou jedna…

Literární historik Milan Blahynka je autorem publikace, která postihuje jednu generaci autorů, jejichž tvorba zasahovala do doby normalizace a patří i k současnosti české literární scény. Má název Byla jednou jedna… básnická generace takzvaných pětatřicátníků. Blahynka se v ní zabývá díly Karla Sýse, Michala Černíka, Petra Cincibucha, Jaroslava Čejky, Jaromíra Pelce, Josefa Peterky, Petra Skarlanta, Josefa Šimona a Jiřího Žáčka (debutovali v rozmezí let 1964-1979) a také jejich životními postoji a osudy. Kniha vyšla s podporou levicové frakce Evropského parlamentu GUE/NGl a jeho poslance Jiřího Maštálky (KSČM). Čtenář v ní nalezne obsáhlé bibliografie uvedených tvůrců a řadu dokumentačních fotografií.

Jakub Ivánek, Svatava Urbanová: Lumír Čmerda

Kniha  autorů Jakuba Ivánka a Svatavy Urbanové (oba působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity), která přibližuje výtvarnou tvorbu Lumíra Čmerdy. Tento umělec patřil v 60. letech 20. století k předním výtvarníkům Ostravska. Věnoval se grafice i olejomalbě, později velmi výrazně tvorbě dřevěných reliéfů a ilustracím. Některá jeho díla zdobí také veřejné prostory, a to nejen v metropoli Moravskoslezského kraje. Na počátku normalizace odešel Lumír Čmerda z existenčních důvodů do Prahy. Vznik knihy podpořilo mimo jiné i statutární město Ostrava.

Alena Krtilová: Výtvarné město Havířov

Pozoruhodná publikace novinářky a publicistky Aleny Krtilové,  která v ní shrnuje jedinečnou architekturu města Havířova a popisuje významné budovy, sochy a další výtvarné prvky, jež si zaslouží ocenění pro svou výtvarnou originalitu a hodnotu, třebaže mnohé vznikaly v 50. a 60. letech 20. století.  V knize mimo jiné autorka připomíná nejvýznamnější umělce,  jejichž tvorba se vepsala do vzhledu města, ať v Havířově žili (působí), či byli přespolní. Publikace obsahuje bohatou fotografickou dokumentaci (snímky M. Kuchaře,  A. Milerského, M. Poláška, R. Poláška  aj.).  Výtvarné město Havířov vydalo ostravské vydavatelství En Face pro statutární město Havířov.  Odborná spolupráce s autorkou: Jakub Ivánek z Ostravské univerzity. Více

Lydie Romanská : Prázdniny s Henrim

V této sbírce vydává Lydie Romanská druhý díl svého záměru podat český důkaz o platnosti mínění vynikajícího francouzského estetika a literárního teoretika (1865-1933) Henriho Bremonda, autora knižního eseje Čistá poesie, k jejímuž českému vydání (1935) napsal předmluvu Bremondův vrstevník F. X. Šalda. Bremond podle Šaldy cítí ryzí poezii, blízkou modlitbě, ,,jako opravdivou moc elementárnou, jako výsostnou sílu a hodnotu životní.“ Romanská se poddává svému obdivu k čisté poesii v Bremondově pojetí a ve verších s názvy Spínač, Meruňky, Bouřka, Špenát, Nádraží, atp. důsledně přijímá Bremondův imperativ. Výsledkem je tajemství jménem poezie, tajemství, o které se neusiluje, které vzniká,  je, neboť báseň nic nevysvětluje ani neučí, nechce být pochopena ve smyslu logiky, chce zcela prostě být v souzvuku a rytmu, tajemná nevyslovitelným příběhem, vlastním algoritmem krásy…

Luděk Zenkl: ABC intonace a sluchové analýzy

Hudební nakladatelství Bärenreiter Praha, s. r. o.,  vydalo v roce 2017 třetí z příruček ABC od Luďka Zenkla. „Tato nová učebnice je určena pro vyučovací předmět obvykle zkráceně nazývaný Intonace, který je pravidelnou součástí studia hudby na různých středních a vysokých školách s hudebním zaměřením. Ve stručném zpracování zahrnuje veškerou látku své specializace – intonaci a sluchovou analýzu tonální a intervalovou metodou, diktát a rytmická cvičení. Součástí její náplně jsou podrobné návody ke studiu jednotlivých úkolů, takže neobsahuje jen to, co se má žák a student naučit, ale i jak má postupovat, aby se vyškolil bez časových ztrát. Je tedy myšlena i pro studium bez učitele, ale nejlépe s dopomocí další osoby,“ napsal autor v úvodu své publikace.