Nové knihy 2016

Karel Vůjtek: To byl Rudolf Resner / Robert Rýdl

Obsahově jedinečnou publikaci To byl Rudolf Resner / Robert Rýdl, kterou napsal spisovatel Karel Vůjtek, vydalo město Klimkovice v roce 140. výročí narození a 85. výr. úmrtí Rudolfa Resnera (1876-1931), osobnosti, jež se výrazně podílela na jeho rozvoji počátkem 20. století, ať už např. ve funkci starosty města, nebo několika místních spolků. V Klimkovicích byl i městským zvěrolékařem a stal se předobrazem postavy Roberta Rýdla v románu Jarmily Glazarové Vlčí jáma. Toto literární dílo bylo velmi úspěšně zfilmováno režisérem Jiřím Weissem. (R. Resner zemřel v Brně, kde od roku 1928 působil u zemského úřadu jako zástupce přednosty veterinárního oddělení.) Básník, publicista a překladatel Karel Vůjtek sbíral podklady pro tuto publikaci více než tři desítky let. Díky svému mnohaletému zájmu o Rudolfa Resnera, Jarmilu Glazarovou a Klimkovice nyní předává čtenáři zajímavé a neznámé informace, které by neměly být opomíjeny. Text umocňuje velmi bohatý fotografický materiál, který zachycuje archiválie, město v minulosti i současnosti, stejně jako rodinné snímky Resnerových aj. Obálku a grafickou úpravu publikace navrhla Štěpánka Bělovská. Recenzovala literární historička a ředitelka Centra regionálních studií FF Ostravské univerzity Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. Vytiskla Tiskárna Grafico, s. r. o, Opava. Vydání knihy finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Vladimíra Černajová: Hotelstory

Další knihu Vladimíry Černajové Hotelstory vydalo Nakladatelství Alpress, s. r. o., ve Frýdku-Místku. Knížka má přesný název Hotelstory aneb Když to hosté rozbalí a je sestavena z krátkých povídek a črt, jež spojuje hotelové prostředí. Jejich vypravěčka (autorka) má laskavý nadhled na mnohé menší i velké trable, které přináší život hostům a personálu. I ze všedních událostí dokáže sestavit často až velmi napínavý příběh. Potěší také spisovatelčina bohatá slovní zásoba a obratnost v jejím využití. I hra se slovním významem je pro ni zdrojem humoru, který je kořením všech příběhů. Autorkou ilustrací v knize je také Vladimíra Černajová, o grafickou úpravu obálky se postaral Tomáš Řízek.

 Aleš Dostál: Za všechno mohou jeleni

Knižní novinka spisovatele Aleše Dostála Za všechno mohou jeleni obsahuje patnáct pravdivých příběhů o lovu a myslivosti.