Ke knize Valašsko – historie a kultura

Valašsko se dočkalo významného počinu. Dne 30. října 2014 v konferenčním sálu Sušáku Valaškého muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm představena a uvedena mezi čtenáře ve své podstatě jedinečná kniha s názvem Valašsko – historie a kultura“. Jejími editory byli Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec, vědeckovýzkumní pracovníci Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Publikace o rozsahu 592 stran od 44 autorů vychází z mezioborového setkání společenskovědních odborníků, které se uskutečnilo v září 2013 ve Valašském muzeu v přírodě. Kolektivní monografie vznikla prohloubením a upřesněním toho, nad čím se vloni v Rožnově tři dny rokovalo. Loňská mezinárodní konference přinesla četné postřehy, které se nyní, po důkladném oponování, zveřejňují. Konference se konala s podporou Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a vedení Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Již na první pohled je kniha Valašsko – historie a kultura graficky přitažlivá. Textovou část doprovázejí obrázky z dosud nezveřejněné dobové krajinářské fotografie, kterou objevili v Etnografickém ústavu Moravského muzea v Brně, v příloze se nacházejí mapy a fotografie míst, které by mohly zůstat bez povšimnutí.
Kniha v jednotlivých kapitolách uvádí etnografické rozhledy, historické sondy, jazykovědné analýzy a literárně vědné reflexe, pojednává o architektuře na Valašsku a valašské krajině.
„Vedle středomoravské Hané je moravské Valašsko dalším etnografickým regionem českých zemí, jehož formování lze sledovat od raně novověkého období,“ uvádí ve své stati Miroslav Válka. „První Valaši, pastevci lehkého dobytka, se na východní Moravě objevují koncem 15. stol. a tvoří nejzápadnější výběžek tzv. valašské karpatské kolonizace. Vysokohorský chov ovcí a koz, salašnictví, se stalo integrujícím kulturním fenoménem uvedeného areálu a karpatský typ lidové kultury byl relevantním tématem bádání ve všech zemích, jimiž karpatský oblouk prochází. Na východní Moravě dali valašští pastevci název etnografickému regionu, který byl na rozdíl od Valašska rumunského specifikován jako Valašsko moravské (Mährische Walachei).“
„Vydání knihy vyplývá z našeho poslání jako Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a mimo jiné i z toho, že se snažíme naplnit odkaz našich zakladatelů. I proto, že jsme jedna z nejvýznamnějších institucí na poli památek a na poli kultury. Tím, že máme ročně zhruba 250 tisíc návštěvníků, jsme i významná organizace cestovního ruchu, čímž přispíváme k rozvoji našeho regionu, to znamená Valašska. I proto jsme přivítali konání loňské konference o Valašsku, jeho přírodě a kultuře. A vítáme také knihu, která z této konference vyšla a kterou dnes uvádíme v život. Věřím, že kniha poslouží všem k poznání a poučení,“ uvedl ředitel Valašského muzea v přírodě ing. Jindřich Ondruš (na prvním snímku vlevo vedle děkana FF OU prof. Aleše Zářického.)
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., ředitelka Ústavu pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity uvedla: „Jsem překvapena, kolik je v auditoriu lidí, je vidět, že o Valašsko je postaráno, když je tolik nadšených účastníků a posluchačů dnešní prezentace knihy. Vždy je radostné, když vítáme něco nového, co jsme si navíc všichni přáli a čemu přejeme v budoucnu. S myšlenkou, že bychom se mohli více odborně věnovat Valašsku, přišel prof. Zářický, děkan Filozofické fakultě Ostravské univerzity a ředitel Centra pro hospodářské a sociální dějiny. Záměr plně pochopilo vedení muzea a od slov ke skutkům byl jen krůček. Sešlo se více než padesát odborníků z univerzit, vědeckých ústavů a institucí z domova a zahraničí, přitom nám šlo nejen o rekapitulaci již známého, ale o pohledy nové a neotřelé, které se týkají například regionální identity. Sympatické je, že jsme ke spolupráci získali nestora dr. Jiřího Langra, pokračovatele fundamentální práce dr. Jaroslava Štiky, že o tematiku projevovala spontánní zájem mladší generace badatelů.“
„Valašsko se dočkalo jedinečné a dosud nejkomplexnější publikace, mapující jeho historii a kulturu,“ uvedla předsedkyně Muzejního spolku Mgr. Marie Brandstettrová. „Čtenářům se do ruky dostává populárně naučná kniha postihující celý region Valašska z mnoha úhlů a pohledů. Čtenář se dozví například o kolonizaci a utváření populace, o valašské krajině a jejím zobrazení v umělecké tvorbě a kromě dalších témat také o vztahu mezi literaturou a folklorem.“
Kniha byla slavnostně uvedena 30. října 2014 v konferenčním sálu Sušáku VMP a „křest“ pravou valašskou slivovicí společně vykonali ředitel Valašského muzea v přírodě ing. Jindřich Ondruš, děkan prof. Aleš Zářický a prof. Svatava Urbanová.
Konferenční sál zcela zaplnili autoři publikace, početná delegace Ostravské univerzity, členové Muzejního spolku a také mnoho Rožnovanů.

Richard Sobotka

Fotografie: Jakub Ivánek

Vloženo 3. listopadu 2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Antispamová kontrola

Zadejte velké x