Recenze, úvahy, glosy

Svatava Urbanová: Jesenický magický realismus (ke knize M. Pilátové Bába Bedla)

Svatava Urbanová: Slezský domov Jarmily Glazarové (ke knize Karla Vůjtka)

Andrea Balharová: Kdo ti podá záchranné lano? (ke knize Evy Kotarbové Nečekej záchranné lano

Milan Blahynka: Kdo přečte tento příběh (ke knize L. Romanské Kletba podle Justiny)

Svatava Urbanová: Cesta do minulosti (ke knize M. Prokešové Mia – landecká holčička)

Svatava Urbanová: Bogdan Trojak. Safíroví ledňáčci a GLUTAMAN

Svatava Urbanová: My jsme místo (k románu Lanovka nad Landekem)

Svatava Urbanová: Šikmý kostel Karin Lednické

Svatava Urbanová: Očima vidět / Očami vidźeć (ke knize Evy Tvrdé)

Andrea Balharová:  Hlučínské sedmikrásky

Svatava Urbanová:  Tiché roky Aleny Mornštajnové

Svatava Urbanová: Alena Mornštajnová – Galina Miklínová: Strašidýlko Stráša

Svatava Urbanová: Proč řve lev na leva. O dorozumívání mezi zvířaty.

Svatava Urbanová: Irena a Milan Šťastní / Leona Hlavinková: Na mamuta

Milan Blahynka:  Z jižního sluncebraní

Literární vědec Milan Blahynka o Kunderově tvorbě

Lydie Romanská: Viděla jsem Teroristku

Milan Blahynka: Příběh samé překvapení (ke knize Trofeje a ztráty)

Svatava Urbanová: Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil

Karel Vůjtek: Epilog talentovaného tvůrce

Svatava Urbanová, Jakub Ivánek: Konference o Valašsku – reminiscence a dojmy

Jakub Ivánek: Kniha o výtvarném městě (slovo redaktora)

Svatava Urbanová: Román jako rodinná sága (ke knize Hana)

Svatava Urbanová: Nela Rywiková: Děti hněvu (Brno: Host, 2016)

Libor Martinek: Odešel přítel záolžských básníků Tadeusz Kijonka

(k): Souřadnice času a míst v polštině

Milan Blahynka: Velká Karla Vůjtka

Milan Blahynka: Za Václavem Chytilem

Milan Blahynka: Jedno setkání s Vítězslavem Bělovským

Svatava Urbanová: Suma sumarum (k monografii Identita v literatuře českého Těšínska autora Libora Martinka)

Svatava Urbanová: Židovské pohádky ostravské rodačky Ilsy Weberové

Lukaš Průša: Nad novými básnickými sbírkami Theofila Halamy

Lukáš Průša: Durczakova kniha o Ostravě (o publikaci Ostrava v důchodu)

Milan Hrabal: Moravský básník za oceánem (Theofil Halama)

Milan Blahynka: Přesto dychtivá celá

Milan Blahynka: Básnicky syté Hlasité nebe (o básnické sbírce Karla Vůjtka)

Svatava Urbanová: Dědictví jako metafora ženského osudu (k literárnímu dílu Evy Tvrdé)

Svatava Urbanová: Krajina pod horami (k autobiografické knížce Marty Dvořákové)

Svatava Urbanová: Téma holokaustu v české a překladové tvorbě posledních dvou desetiletí

Svatava Urbanová: Seismografy života – Doslov ke knize Marné levitace autorky Evy Kotarbové

Richard Sobotka: Ke knize Valašsko – historie a kultura

Jiří Svoboda: Zastavení na dílem Libora Knězka

Svatava Urbanová: Vůjtkovo Hlasité nebe

Svatava Urbanová: Fiktivní svět životních zkušeností v povídkách Marie Vosikové aneb Malá lekce z fenomenologické ontologie

Svatava Urbanová: Není komiks jako komiks

Svatava Urbanová: Těžké rozhodování aneb Mezi akčností a kulturní pamětí (o knize Nely Rywikové Dům číslo 6)

Tereza Klemensová: „Maminko, co je to restituce?“ (ke knize R. Lipuse O smutné továrně)

Svatava Urbanová: Život jako obyčejný lidský úděl (Nad prózou Václava Chytila Chodci v soumraku)

Libor Martinek: Odešel básník a lékař Dušan Cvek

Lydie Romanská: É trli –frli aneb kdy nastane konec světa (k stejnojmenné knize O. Šuleře)

Lydie Romanská: Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech

(k stejnojmenné knize editorů Davida Vody a Milana Blahynky)

Svatava Urbanová: Prostorovost v próze Oty Filipa Sousedé a ti ostatní

Eva Kotarbová: Karel Vůjtek I havrani cukrují

Miroslav Stoniš: Místo doslovu pouze dopis (ke knize K. Vůjtka I havrani cukrují)

Jiří Urbanec: Má ve svém vývoji zřetelnější evropskou dimenzi česká nebo polská literatura?

Jiří Urbanec: Vladislav Vančura z dnešního pohledu

Svatava Urbanová: Strnadlův žitý prostor

Libor Martinek: Wisława Szymborska a recepce jejího díla u nás

Libor Martinek: Zemřel Josef Škvorecký

Milan Blahynka: Roztáčeč kolotoče lásky (ke knize K. Vůjtka Bereš mi rty, 2011)

Libor Martinek: Spisovatel a překladatel Wilhem Przeczek s námi zůstává i nadále

Svatava Urbanová: Lucie Seifertová: Tajemná Ostrava

Karel Vůjtek: Chodci v soumraku – kniha důvěrná a blízká (O nové knize Václava Chytila)

Jiří Urbanec: Čas smíření (o básnické sbírce Evy Kotarbové Siluety)

Karel Vůjtek: Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal

Jiří Urbanec: Má ve svém vývoji zřetelnější evropskou dimenzi česká nebo polská literatura?

Lydie Romanská: Rudolf Jan – arcivévoda rakouský, arcibiskup olomoucký a kardinál

Jiří Urbanec: Theofil Halama, Od břehů Pacifiku

Milan Blahynka: Nadále inspirativní Vladimír Justl

Libor Martinek: Multietnická literární kavárna AVION v Českém Těšíně existuje na styku kultur

Lilbor Martinek: Ospravedlnění v přezrálé paměti. K poezii Zdeňka Křenka

Jiří Urbanec: Zaniklé osudy (o literárním díle prozaičky Evy Tvrdé)

Svatava Urbanová: W sąsiednich kadrach. Polacy i Czesi o sobie w komiksie. Sousedé v rámečku. Poláci a Češi o sobě v komiksu.

Milan Blahynka: Vůbec ne v nepaměť (k básnické sbírce Siluety Evy Kotarbové)

Milan Blahynka: Komu patří Libor Knězek?

Libor Martinek: Ohlédnutí po dvaceti letech za kulturně etickou iniciativou Cesta světla

Jana Waldnerová: Průhledy, držím vám palce.

Svatava Urbanová: Eva Kotarbová: Siluety. Ostrava: Amos, 2009.

Milan Blahynka: Čarosloví Miroslava Kubíčka

Eva Mrháčová: Kniha Břetislava Olšera Izraelské osudy…

Svatava Urbanová: Za docentem Jaroslavem Pleskotem

Jan Kukuczka: Projev u hrobu Petra Bezruče v rámci Bezručovy Opavy 15. 8. 2009

Libor Martinek: Hodnoty ve sbírce Karoliny Kusekové S babičkou za ruku

Drahomír Šajtar: Libor Knězek pokračuje

Libor Martinek: Slezský ráj to napohled…

Libor Martinek: Jacek Sikora o stavu své básnické generace

Libor Martinek: Ostravská kalvárie Jaromíra Šavrdy

Jiří Urbanec: Četba českých literátů (příspěvek na Kniha ve 21. století („Společnost a četba“), Opava 4. – 5. února 2009)

Karel Vůjtek: Šafránovou loukou na oblaka (doslov k nové knize Jaromíra Šlosara Cesta jako marijánka)

Lydie Romanská: Oldřich Šuleř: Třetí strana mince (Montanex Ostrava, 2008)

Jiří Urbanec: Apokalypsa moci u Jana Zahradníčka a Ivana Diviše (Znamení moci a Moje oči musely vidět)

Boleslav Navrátil: Dílo Laskavá setkání zůstane v knihovnách pěkně dlouho (Promluva před slavnostním křtěním nové knihy Oldřicha Šulaře)

Libor Knězek: Uchoval příběhy ze zapomenuté Ostravy (Doslov k Filgasově knize Koníček Ivánek)

Lydie Romanská: Tváří v hřívě / Nad knihou veršů Dagmar Telingerové…

Drahomír Šajtar: Libor Knězek pokračuje

Marie Vosiková: Ke knížce Dagmar Telingerové Tváři v hřívě

Eva Kotarbová: Nechejte se polapit kouzlem Frenštátska

Jiří Urbanec: Oldřich Šuleř: Třináctá komnata

Jiří Urbanec: Poezie vnímavého srdce

Libor Knězek: Návrat poezie Dagmar Telingerové

Richard Sobotka: Vysloužil Karel: Oblázek

Libor Knězek: Tajemná krása beskydských hor

a- : Ejhle, Ostravský slovník!

– a- : „Návraty“ k staré Ostravě

Achilles: Nad románem Krev pod obojí Břetislava Olšera

Libor Knězek: Jiné světy Richarda Sobotky

Lydie Romanská: Poezie letů se nikdo nikdy nenabaží…

Jiří Urbanec: Literatura a kritika

Jiří Urbanec: Šajtarův Juřina (ke knize Poezie Věnceslava Juřiny a ti druzí)

Achilles: Próza Lydie Romanské (ke knize Ticho pro klarinet)

Drahomír Šajtar: Hrst nápadů nad knížkou próz (Nad knížkou Lydie Romanské Ticho pro klarinet)

Zdenka Bergrová: Kukuczka Jan a tři pruty knížete Svatopluka

Richard Sobotka: Třináctá komnata (ke knize O. Šuleře)

Radovan Lipus: Ostrava není k zapomnění (předmluva ke knize J. Filgase Zapomenutá Ostrava)

Miloslav Oliva: Cesta z hořícího kruhu

Achiles: Spisovatelova třináctá komnata bez tajemství (ke knize O. Šuleře)

Richard Sobotka: Nová knížka Jana Kukuczky nejen o divení (o knize Nestačím se divit)

Drahomír Šajtar: Téma Jindřicha Zogaty

Miloš Polášek: Proč nebýt spisovatelem (ještě k Olšerovu románu Černá krev)

Richard Sobotka: Návraty, návraty – Nad sbírkou poezie Ireny Kopecké …

Richard Sobotka: Geneze Šumavy v tetralogii Miroslava Vejlupka

Libor Pavera: ?eč při křtu nové knihy Drahomíra Šajtara

Richard Sobotka: Vůně mateřského jazyka – nad knihou Marty Dvořákové Hladová voda

Jiří Svoboda: Karel Vůjtek vydal novou sbírku s názvem Skřivánek

Karel Vůjtek: Mlynář Jan Augustin známý i neznámý

Karel Vůjtek: Putování za životní pravdou spisovatele Jana Drozda