Jubilea

Richard Sobotka: Životní jubilea dvou významných spisovatelů ze severní Moravy: Oldřich Šuleř 85, Libor Knězek 80

Jiří Urbanec: K jubileu Oldřicha Šuleře

Libor Pavera: Odešel Antonín Satke – vzácný vědec a člověk

Libor Knězek: Josef Filgas uchoval příběhy ze zapomenuté Ostravy

Richard Sobotka: Setkání v Bezručově srubu na Ostravici v roce 50. výročí smrti českého básníka Petra Bezruče

Dajana Zápalková: Miloslav Oliva pětaosmdesátiletýRichard Sobotka: Jubilea spisovatelů moravskoslezského regionu v roce 2008 – 1. část

Eva Kotarbová: Stále patří k mému domovu (k výročí úmrtí Viléma Závady)

Eva Kotarbová: Vzpomínání u příležitosti nedávných 83. narozenin Josefa Škvoreckého

Břetislav Olšer: Jak žloutenka stvořila pátera Knoxe (rozhovor s J. Škvoreckým)

Dajana Zápalková: Jubilejní vzpomínání na slezského barda Petra Bezruče

Dajana Zápalková: Petr Bezruč – bard z Beskyd, Oslavy 140. výročí narození Petra Bezruče

Lydie Romanská: Laudatio pro Drahomíra Šajtara (napsáno u příležitosti 85. výročí jeho narození

(kot): První dopisy jsme si vyměnili v roce 1965 …. (k 105. výročí nar. spisovatele Alana Marshalla)

(SB): Deset let Literárního klubu Petra Bezruče

Lydie Romanská: K Jiřímu Urbancovi pětasedmdesátiletému (nar. 25. 5. 1932)