ČSOB podpoří projekty zaměřené na péči o životní prostředí

ČSOB podpoří projekty zaměřené na péči o životní prostředí a obnovu, proto vyhlašuje ve spolupráci s Nadací VIA již 3. ročník grantového programu „ČSOB a ERA pro podporu regionů – velké komunitní granty“. V rámci něj budou podpořeny tři projekty zabývající se obnovou kulturní krajiny a péčí o životní prostředí po celé České republice. Každý z vítězných projektů získá finanční podporu ve výši 300 tisíc korun. Celková podpora ČSOB dosáhne 900 tisíc korun. O výběr vítězných projektů se opět postará pětičlenná odborná hodnotící komise. Ta zúží počet žádostí na základě kvality jejich zpracování, očekávaných přínosů projektu a dalších hodnotících kritérií. Projekty, které postoupí do užšího výběru, budou zástupci hodnotící komise osobně navštíveny, aby se s nimi členové komise lépe seznámili. Následně budou vybrány 3 vítězné projekty, z nichž každý bude podpořen částkou 300 tisíc korun. O velké komunitní granty mohou v letošním roce žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále také obce a sdružení obcí či příspěvkové organizace. Uzávěrka pro podání žádostí je 30. září 2011. Výsledky budou zveřejněny v druhé polovině listopadu. Více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *