Příprava sloučení nemocnic v MS kraji

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi 6. 4. 2011 projednala další krok ke sloučení 7 nemocnic, příspěvkových organizací, do jedné organizace s účinností od 1. 7. 2011 a vyslovila se záměrem souhlas. Jako přejímající organizace byla navržena Nemocnice Třinec, na kterou by měl přejít všechen majetek, práva a závazky slučovaných příspěvkových organizací (včetně závazků vyplývajících z pracovně-právních vztahů). Zároveň rada kraje souhlasila s navrhovanou změnou názvu sloučené organizace na Moravskoslezská krajská nemocnice, příspěvková organizace, a se změnou sídla, které je nově navrhováno na adrese 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Zpracovala: Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí

Odbor kancelář hejtmana kraje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *