Ministerstvo neuvolní peníze na stavbu vědecké knihovny

ňešení projektu Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny je stále jednou z priorit kraje. Navazuje na stav realizace, který zanechaly předchozí rada a zastupitelstvo MSK. A právě některé jejich nešťastné kroky způsobily odsunutí zahájení výstavby do dalších let. Jedním z nejzávažnějších bylo rozhodnutí minulé rady kraje ze dne 3. 9. 2008, jímž byla zrušena veřejná zakázka pod označením Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny. Následně tehdejší hejtman kraje dopisem ze dne 16. 9. 2008 sdělil tuto skutečnost Ministerstvu kultury ČR. Dne 16. 9. 2008 byla zároveň ministerstvu zaslána žádost o přesunutí finančních prostředků státního rozpočtu určených k financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v roce 2008 ve výši 60 mil. Kč do návrhu rozpočtu roku 2009.
Tyto kroky spolu s ekonomickou krizí a usnesením vlády z 26. 1. 2009 pak sehrály významnou roli při rozhodování Ministerstva kultury ČR o neuvolnění potřebných finančních prostředků. Důsledkem bylo sdělení MK, že v roce 2009 ministerstvo částku 220 mil. Kč, která byla na výstavbu MSK požadována, neprofinancuje.
Moravskoslezská vědecká knihovna, jejímž posláním je uspokojování informačních potřeb občanů a institucí, rozvíjení vzdělanosti, kulturní úrovně obyvatel a uchovávání literárního dědictví, provizorně sídlí od roku 1951 v najatých prostorách Nové radnice v Ostravě. Knihovna v současnosti disponuje více než 1 mil. jednotek knihovního fondu, zpřístupňuje tuzemské i zahraniční vzdálené elektronické zdroje a její denní návštěvnost dosahuje až 900 osob. Zastaralé a především svou kapacitou zcela nedostačující stávající prostory již neumožňují poskytovat tyto významné služby na odpovídající úrovni.
Bylo proto rozhodnuto hledat nové prostory, které by umožnily kvalitní a především moderní zázemí pro poskytování služeb veřejnosti v celém širokém spektru, tj. zázemí obsahujícího půjčovny, studovny, konferenční sál, jazykovou učebnu a multimediální studovnu, výstavní prostory, moderní technologické provozy a celou řadu doplňkových služeb. Těmto požadavkům nakonec jako jediný vyhověl záměr výstavby nové knihovny tzv. „na zelené louce“ v prostoru naproti Domu kultury města Ostravy.
Se stavbou knihovny přímo souvisí, a to časově i prostorově, výstavba integrovaného parkovacího objektu, který má vůči navržené stavbě Moravskoslezské vědecké knihovny a stávajícímu kulturnímu domu funkci doplňkovou a bude pro tyto objekty zajišťovat potřebná parkovací stání.
Náklady na realizaci vlastního objektu knihovny činí 1200 mil. Kč, náklady na realizaci parkovacího objektu činí 300 mil. Kč, přičemž financování by nadále mělo být zajišťováno současně ze tří zdrojů (EU, stát, kraj).

Šárka Vlčková, tisková mluvčí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *