ČSOB a ERA pro podporu regionů

Zájemci ze všech regionů České republiky mohou i v tomto roce získat finanční prostředky k uskutečnění svých projektů z grantů, které pro ně připravila ČSOB společně s Poštovní spořitelnou a Nadací Via. Letos vyhlásili program ČSOB a ERA pro podporu regionů, v němž budou rozděleny tři miliony korun.

Za tímto názvem se skrývají grantová řízení, v nichž porotou vybraní žadatelé mohou získat několikatisícové částky. Tato forma finanční podpory vstoupila letos do 5. ročníku. Je rozdělena do tří částí. Do první se mohou přihlásit žadatelé o tzv. malé granty (částky maximálně do 70 000 korun). ČSOB hodlá podpořit projekty se zaměřením do oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni, grantový fond Nadace ERA klade důraz na to, aby obsahovaly aktivity žadatele, rozvíjející komunitní život v místě, kde žijí. Uzávěrka žádostí o malé granty je 18. března 2011. Výsledky budou vyhlášeny 11. května.

Druhá část finanční podpory regionů je prostřednictvím tzv. velkých grantů. Výběrová komise vybere tři náročné projekty, které budou následně podpořeny částkou 300 000 korun (každý). Oficiální vyhlášení tohoto grantového řízení proběhne 28. července. Uzávěrka je stanovena na 30. září 2011. Se zveřejněním výsledků se počítá koncem listopadu letošního roku.

Žádat o granty mohou české nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále obce a sdružení obcí či příspěvkové organizace.

I letos proběhne v rámci finanční podpory regionů soutěž o nejlepšího starostu, nazvaná ERA Starosta roku. Je určena obcím s počtem obyvatel do 2 000. Vítězný starosta získá tzv. Rychtářské právo a pro obec 250 000 Kč. Uzávěrka nominací je do 5. 9. 2011.

Přesnější informace o programu ČSOB a nadace ERA pro podporu regionů a přihlášku ke grantovému řízení získají zájemci např. na webových stránkách ČSOB.

Za poslední dva roky nejvíce žádostí do grantových řízení zaslali zájemci ze Středočeského kraje. Nejúspěšnějším v získání podpory v tomto období byl kraj Olomoucký (v roce 2009) a Liberecký (2010).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.