Moravskoslezský kraj ke krizi ve zdravotnictví

Vedení kraje společně s řediteli všech nemocnic v Moravskoslezském kraji připravují krizový scénář poskytování neodkladné zdravotní péče pro občany našeho regionu. V pátek 11. 2. 2011 proběhne 1. jednání Expertního krizového týmu, který připraví plán realizace potřebných opatření ke zvládnutí velmi složité situace, která nás od 1. 3. 2011 čeká. V expertním týmu jsou zástupci všech nemocnic v kraji, záchranné služby MSK, Policie ČR a také zástupci pojišťoven.

V Moravskoslezském kraji je ve výpovědi celkem 562 lékařů, což představuje více než 50 % tzv. lékařů u lůžka. Aktuálně žádná výpověď nebyla stažena.

Expertní skupina se bude scházet dle potřeby (i denně) na Krajském úřadu MSK pod vedením hejtmana kraje. Na prvním jednání bude připravena základní verze krizového řešení situace, která bude dále upravována podle aktuálního dění v kraji.

V současné době se připravuje režim čtyř územních nemocnic, které by poskytovaly akutní zdravotní péči. Podle tohoto režimu budou nuceny jednotlivé nemocnice odsouvat plánované operace a zřejmě od druhé poloviny měsíce února začnou s útlumem některých oddělení. Ostatní nemocnice v kraji budou dle svých možností přebírat některé akutní pacienty.

Během dnešního a zítřejšího dne probíhala a budou probíhat další přípravná jednání s řediteli jednotlivých krajských nemocnic a městské nemocnice o možnostech zajištění lékařských týmů do utvořených územních nemocnic.

Hejtman kraje požádal o svolání dalšího jednání se zástupci LOKu na pondělí 14. 2. 2011, na kterém se bude opět snažit o dohodu a smír.

Zpracovala: Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.