Strhující Evangelium podle houslí i v roce 2011

Dne 13. dubna v 10 a v 19 hod. bude v katedrále Božského Spasitele v Ostravě uvedeno jedinečné dílo skladatele Pavla Helebranda Evangelium podle houslí. Ve dvou představeních bude mít ostravské publikum možnost zhlédnout vystoupení 180 účinkujících v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Provedení Evangelia v Ostravě před dvěma léty sledovalo více než tisíc diváků a v r. 2010 přes tři tisíce zájemců.

Cena vstupenky na dopolední představení pro školy je jednotná, a sice ve výši 60 Kč za studenta, pedagogický dozor má vstup zdarma. Předprodej pro školy začíná už 1. února. V případě zájmu kontaktujte: Ilona Kučerová, tel. 724258882, ilona.k@seznam.cz

 

Helebrandovo stylově vrstevnaté oratorium zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly – muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne – odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

Účinkující:

sóla: Jiří Pavlica a Cimbálová muzika Hradišťan

Simona Mrázová, Anna Nitrová-Číhalová, Jakub Tolaš, Pavel Liška,

Vojtěch Kupka, Jiří Halama, Barbora Čechová, Jiří Sedláček, Jindřich Jakubal

členové operního sboru a Operního studia NDM – sbormistryně Lenka Živocká

Pěvecký sbor gymnázia v Olomouci-Hejčíně – sbormistryně Lenka Dohnalová

Pěvecké sdružení Klimkovice – sbormistryně Miroslava Habustová

dětská hudecká muzika Iskérka při ZUŠ E. Runda – vedoucí Jarmila Červenková

komorní smyčcový orchestr a Dechová harmonie Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě

varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta

dirigent: Petr Šumník

Více informací o projektu: www.pasdetheatre.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.