Jednání hejtmana Palase s řediteli nemocnic

Včera proběhlo další jednání hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase s řediteli osmi krajských nemocnic, ve kterých koncem prosince podalo 482 lékařů výpověď v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“. Jednání se zúčastnil také předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.
„Považoval jsem za potřebné zjistit jaká je situace přímo v krajských nemocnicích Moravskoslezského kraje, abych si udělal obrázek o jejich stavu, také proto, že tento týden proběhne jednání Asociace krajů ČR v Brně, kterého se zúčastní ministr zdravotnictví Leoš Heger,“ řekl při dnešní návštěvě Moravskoslezského kraje Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR.
Hejtman kraje přítomné ředitele seznámil s činností „pracovní skupiny“,jehož někteří členové v minulých dnech navštěvovali jednotlivé krajské nemocnice a jednali nejen s řediteli, ale také se zaměstnanci nemocnic. Ti byli mimo jiné upozorněni na rizika nezvratného ekonomického dopadu do hospodaření krajských nemocnic v případě uskutečnění akce „Děkujeme, odcházíme“.
Poté následovaly informace ředitelů jednotlivých nemocnic, kteří se shodli, že i přes dílčí jednání, která jsou vedena se zástupci LOKu i zaměstnanci se zatím nepodařilo situaci významně zvrátit. Z 482 lékařů krajských nemocnic, kteří podali výpověď bylo 7 výpovědí k dnešnímu dni již staženo. V Městské nemocnici Ostrava z 226 lékařů podalo výpověď 96 a z toho 3 lékaři výpověď stáhli. V Moravskoslezském kraji je tedy ve výpovědi celkem 568 lékařů.
Vedení kraje na poradě s řediteli navrhlo další postup přípravy krizového plánu poskytování zdravotní péče po 1. březnu 2011.
„Krajské nemocnice by mohly být rozděleny na 4 „územní nemocnice“, tak aby bylo dosaženo přiměřených dojezdových časů záchranné služby z jednotlivých částí našeho regionu. Do těchto čtyř „územních nemocnic“ by měly být soustředěny lékařské týmy, které by zajistily fungování základních oddělení ARO, gynekologicko-porodnického oddělení, pediatrie, interny a chirurgie. Jednalo by se o poskytování pouze akutní lékařské péče, tzn., že by plánované operace musely být odloženy, případně zcela zrušeny,“ přednesl na poradě hejtman kraje Jaroslav Palas.
Rozdělení kraje na „územní nemocnice“ – Nemocnice Krnov spojena se Slezskou nemocnicí v Opavě; nemocnice Havířov spojená s nemocnicemi Karviná a Třinec, nemocnice v Novém Jičíně s nemocnicí v Bílovci jako třetí a čtvrtá „územní nemocnice“ by byla nemocnice Frýdek-Místek ve spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava, a to v některých odbornostech.
ňeditelé krajských nemocnic a Městské nemocnice Ostrava pro zpracování konkrétních návrhů v co nejkratší lhůtě poskytnou statistické informace např. o počtech porodů, hospitalizovaných dětí, chirurgických operací aj. Vedení kraje také požádalo zástupce ostatních lůžkových zdravotnických zařízení na území Moravskoslezského kraje, aby sdělili počty možných volných kapacit v jednotlivých odbornostech .
Všichni přítomní ředitelé se však shodli, že důležitým aspektem bude především zajištění lékařských týmů, což bude prioritním úkolem nejbližších dnů. O tom jak se tento návrh daří uskutečnit a o případném riziku možného nezajištění akutní lékařské péče pro občany Moravskoslezského kraje bude hejtman kraje informovat Bezpečnostní radu kraje dne 17.1.2011. Současně je ze strany vedení kraje neustále vyvíjen tlak na řešení celé situace odpovědnými stranami, což je především Ministerstvo zdravotnictví a Vláda České republiky.

Zpracovala: Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí MSK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.