Jednání hejtmana s představitelem ArcelorMittal

Dnes proběhla pravidelná pracovní schůzka hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase s předsedou představenstva ArcelorMittal panem Sanjay Samaddar, na které hovořili o současné hospodářské situaci. Oba se shodli, že situace v kraji není příznivá. S. Samaddar ujistil hejtmana, že prioritou podniku je zachování co největšího počtu pracovních míst a překlenutí současné situace s co nejnižším sociálním dopadem na zaměstnance. Výroba v Ostravě bude dále pokračovat, jsou však možné některé redukce a přesuny, tak aby firma jako celek obstála, a má proto všechny předpoklady. Krajský úřad stanovil podmínky pro ekologizaci jednotlivých provozů a pro energetiku ArcelorMittal Ostrava z hlediska ochrany ovzduší, které musí AMO splnit v několika etapách do roku 2014.

(vl, ko)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.