Eva Kotarbová
Administrátor: Eva Kotarbová Návštěvní kniha
 
 
 
 
 
 
 
Moje knihy
 
  • Černohorské sluncebraní
  • Marné levitace
  • Siluety
 
 
 
 
 
 
 
Encyklopedie
 
  • Encyklopedie 1. vyd. Vročení 2005  
    Vročení 2005  
  • Encyklopedie 2. vyd. Vročení 2013
    Vročení 2013
 
 
 
 
 
 
 
Rubriky
 
Archiv
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjádření Občanské iniciativy za Černou kostku v Ostravě

Rozhodnutí vedení Moravskoslezského kraje, přijaté na 10. zasedání krajského zastupitelstva dne 17. února 2010 uskutečnit novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny podle návrhu známého pod názvem „Černá kostka“ vítáme a děkujeme všem občanům, kteří podpořili naši iniciativu a petice z lo?ského roku za realizaci vítězného návrhu z regulérní architektonické soutěže v roce 2004 (viz www.cernakostka.cz). 

Chápeme tento krok jako doklad možné pozitivní změny, posilující šance Ostravy stát se opravdu důležitým regionálním centrem vzdělanosti. Zárove? však upozor?ujeme, že neuvážená snaha „šetřit“ na tak důležitém
projektu může vést ke karikování původního záměru. Takový přístup ukazuje na přetrvávající utilitarismus k architektuře veřejných institucí, proto apelujeme na vedení krajského úřadu, aby postupovalo uvážlivě a aby ve spolupráci s ostatními institucemi a státními orgány hledalo další možnosti financování stavby v její úplnosti. V průběhu lo?ské diskuse se totiž ukázalo, že projekt je cenově v rámci zamýšlené kapacity srovnatelný s obdobnými realizacemi na území České republiky. Proto je třeba v tisku prezentovaná tvrzení o předražení projektu a o luxusních podlažích s kancelářemi označit za záměrně zavádějící a škodlivá, navíc útočící na funkčnost knihovny. Tyto nejasně formulované zprávy lze vztáhnout například k volnému výběru knih s třemi knihovnickými body, ale i k jiným funkčním součástem jako jsou přednáškové nebo výstavní prostory, což ve světě, ale i u nás bývá běžnou součástí každé významné knihovny. K tomu poznamenáváme, že v uvedeném krajském rozhodnutí se vůbec nehovoří o využití dotace z prostředků Evropské unie ve výši 600 milionů Kč. Ta byla získána právě na novostavbu vědecké knihovny. Nyní se ale ukazuje, že výdaje bude muset uhradit pouze kraj a stát, potažmo jiní participující, ale to nelze svalovat na projekt. To je otázka politického rozhodnutí nynějšího vedení kraje o jiném využití evropských prostředků.

Zárove? připomínáme, že případy, kdy se na veřejné stavbě šetřilo, známe i v Ostravě a ne zrovna z dobré stránky. Vede to nakonec k dodatečným nutným úpravám a přístavbám k již hotovému objektu, takže neuváženě zjednodušená a zdánlivě „levnější“ novostavba bývá ve výsledku podstatně dražší, než by byla stavba podle původního takzvaně „předraženého“ projektu! Z tohoto hlediska nevnímáme zmíněné krajské rozhodnutí jako jednoznačné, neboť v postoji krajského úřadu je stále řada neznámých. Dle našeho názoru je nyní třeba udělat vše pro to, aby novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě byla realizovaná v úplnosti a kvalitně, což bude záležitostí souhry krajského úřadu jako stavebníka nejen s autory projektu a následně se stavebními firmami, ale i s dalšími státními i regionálními subjekty. Teprve to rozhodne, zda dobrý návrh bude ve výsledku i dobrou realizací a zda novostavba knihovny bude příkladem kvalitní architektury a kulturním činem nebo nikoli.

Za občanskou iniciativu: Martin Strakoš, Jaroslav Němec, Antonín Dvořák

 

Napsat komentář
Antispamová kontrola

Zadejte velké x

 
 
 
 
 
 
 
 
Smlouvy
 
 
 
 
 
 
 
 
Městské lázně
 
 
 
 
 
 
 
 
Starší archív
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajímavost
 
  • 7. Průhledy