Program podpory regionů ČSOB a Poštovní spořitelny

Česká obchodní banka a Poštovní spořitelna vyhlásily 4. ročník programu podpory regionů. V jeho rámci budou opět uděleny tzv. menší a velké granty. Letošní ročník je orientován na finanční pomoc projektům zaměřeným na péči o přírodní a kulturní dědictví a rozvoj komunitního života. Žádosti mohou podat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, dále obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace. Na uvedený program podpory regionů jsou vyhrazeny tři miliony korun. Více informací najdete na webové adrese ČSOB.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *